Kbuurtaardgasvrij: Huiseigenaren bepalen zelf – huurders hebben rechten

Amsterdam wordt aardgasvrij, net als de rest van Nederland. Dit is besloten door de regering in 2016. Aardgasvrij betekent dat woningen op een andere manier verwarmd worden. Koken gebeurt niet meer op aardgas en ook het tapwater wordt anders verwarmd.  Het gebruik van aardgas draagt bij aan de opwarming van de aarde. Daarnaast leidt de gaswinning in Groningen tot aardbevingen. Dit vraagt om maatregelen en een slimme aanpak.

Om de belangen van de buurt en bewoners zo goed mogelijk te borgen neemt Hart voor de K-buurt deel aan dit proces van het worden van een aardgasvrije K-buurt  in 2030. Dit doen we samen met onze partner Stichting !WOON, de gemeente Amsterdam, woningcorporaties en andere organisaties. En dat kunnen we samen met elkaar als bewoners! De basis info over dit hele traject staat op  www.1104enzo.nl/kbuurtaardgasvrij

Eigenaren

Bent u woningeigenaar, dan bepaalt u zelf op welke manier u met uw woning van het aardgas af gaat. Er wordt samen met woningeigenaren gezocht naar het alternatief dat het beste past bij het type woningen en de wensen.

Zo wordt er het komende twee jaar gewerkt aan een buurtuitvoeringsplan. In dit plan bepaalt u samen met de gemeente hoe en wanneer de buurt aardgasvrij gemaakt wordt. Er wordt gekeken naar aardgasvrije alternatieven, de fasering en de kosten.

Collectief aanpakken biedt voordeel

Collectief aanpakken biedt altijd voordeel, daarom wordt geadviseerd om samen met buren hierin op te trekken. In sommige buurten zijn huiseigenaren in de minderheid; de corporaties bezitten daar de meeste woningen. Bent u ook in de minderheid als huiseigenaar in uw buurt (woont u bijvoorbeeld in Kelbergen)? Juist voor u geldt dan dat u sterker staat als u zich bundelt met andere huiseigenaren. De kans bestaat namelijk dat u met de keus die corporatie maakt zal worden meegenomen. Die keus hoeft niet per se beter te zijn voor u. En bedenk dat u nog steeds – net als alle andere huiseigenaren – zelf aan zet bent! Daarom nogmaals het advies, collectiviseer u! Dat betekent niets meer dan u met uw buren-huiseigenaren samen het gesprek aangaat over de mogelijkheden en uw wensen.

Bij Hart voor de  Kbuurt zijn de gegevens bekend van diverse actieve bewoners van diverse buurten en wooncomplexen die hierin het voortouw kunnen nemen. Laat Ria Braaf-Fränkel op 06-53897583  weten als u nog geen contact heeft en dat wel wilt. Hart voor de K-buurt en Stichting !WOON zijn er om u te helpen.

Eigenaren Koningshoef,  Laag Kralenbeek ,  s Gravendijkdreef en Kantershofstraat:

Als u in Koningshoef of Laag Kralenbeek of woont is er als het goed is een brochure bij u op de mat gevallen.  Zie ook de afbeelding onderaan dit bericht. Deze informatie is vooral voor huiseigenaren belangrijk omdat u zelf verantwoordelijk bent voor het doen van investeringen (subsidie mogelijk) om uw huis aardgasvrij te maken. In de brochure die u van de gemeente in de bus kreeg staat uitleg over twee alternatieven voor aardgas: het warmtenet en all-electric. U kunt aangeven welk alternatief u wilt hebben doorgerekend. U mag ook vragen om beide alternatieven door te rekenen. Wij adviseren u dat te doen.

Deze berekening doet de gemeente als meerdere woningeigenaren aangeven dat ze dit graag willen.  U gaat daarvoor  naar de site  amsterdam.nl/kbuurtaardgasvrij en geeft dat daar aan door op de blauwe knop te drukken.

LET OP! Als woningeigenaar Koningshoef en Laag Kralenbeek kunt uw voorkeur aangeven tot 1 mei 2021. Dit doet u door de website amsterdam.nl/kbuurtaardgasvrij van de gemeente te bezoeken, daar op de blauwe knop te drukken en het korte formulier in te vullen. Vergeet niet het hele formulierproces af te ronden!

Eigenaren Kantershof

Kantershof neemt zelf initiatief. Deze wijk bestaat grotendeels uit eigenwoningbezitters. Actieve bewoners hebben de Initiatiefgroep Energietransitie Kantershof opgericht waarin ze zelf onderzoeken wat het beste alternatief is om aardgasvrije wijk te worden. Thema’s die zij onderzoeken zijn o.a. isolatie, warmwatervoorziening, koken, verwarming en zonnepanelen. De groep heeft een flyer in Kantershof gedistribueerd, De initiatiefgroep roept andere Kantershoffers op om aan te sluiten. Bewoners kunnen zich melden voor de stuurgroep en de klankbordgroep en aangeven in welk thema hun interesse naar uitgaat.

Mocht u  interesse hebben in het onderwerp en alleen op de hoogte gehouden wilt worden, bent u welkom om aan te sluiten. Wilt u zich aansluiten of heeft u vragen? Mail naar: energietransitiekh@gmail.com

Bewoners die al stappen hebben gezet voor verduurzaming en/of aardgasvrij wonen worden uitgenodigd om hun ervaringen te delen door te mailen naar: hansbart@gmail.com. Zie ook de website bewonersbelangenkantershof.nl

Eigenaren andere buurten/wooncomplexen

Bent u huiseigenaar in een appartementencomplex en maakt u nog gebruik van gas voor verwarmen en koken? U hoeft nog niets te doen. De gemeente neemt zelf contact met u op. Als u bent verenigd in een VvE dan verloopt het contact via de VvE. 

U kunt wel contact met Hart voor de K-buurt opnemen om alvast in contact te komen met uw buren-woningeigenaren. Bij Hart voor de  Kbuurt zijn de gegevens bekend van diverse actieve bewoners van diverse buurten en wooncomplexen die hierin het voortouw kunnen nemen. Laat Ria Braaf-Fränkel op 06-53897583  weten als u nog geen contact heeft en dat wel wilt. Hart voor de K-buurt en Stichting !WOON zijn er om u te helpen.

Huurders

Ook huurders hebben rechten

Het is wettelijk vastgesteld dat 70% van de huurders van een wijk of appartementencomplex in bezit van een woningcorporatie, het eens moet zijn met de voorstellen. Ook voor huurders is het dus belangrijk om zich te bundelen. 

K-torens starten overleg

Voor de 4 K-torenflats  wordt door Woningcorporatie De Key, samen met de bewonerscommissies/huurders, een overleg opgestart over mogelijke varianten om van het aardgas af te gaan. Meer informatie over dat traject bij Hart voor de K-buurt / Ria Braaf-Fränkel op 06-53897583.

Andere huurders

Huurders adviseren wij in overleg te treden met de woningcorporaties/ huiseigenaar. 

Stichting !WOON kan huurders hierbij helpen. Laat Ria Braaf-Fränkel van Hart voor de K-buurt op 06-53897583 weten als u behoefte hebt aan meer informatie of hulp daarbij.

Heeft u nog vragen over aardgasvrij wonen?

▪          Voor meer informatie over aardgasvrij wonen kunt u kijken op amsterdam.nl/aardgasvrij of belt u met de helpdesk 14020.

▪          U kunt ook bellen met K-buurtbewoonster Ria Braaf-Fränkel op 06-53897583. Zij kan u helpen met dit proces.

▪          Meer informatie staat ook op website van de K-buurt www.1104enzo.nl/kbuurtaardgasvrij

▪          Er komen later in het traject (online) informatiebijeenkomsten.

▪          Word onderdeel van de K-buurt brede WhatsApp groep voor en door de buurt over aardgasvrij wonen en de energie transitie: Klik daarvoor op de link  www.bit.ly/aardgasvrijkbuurt

Brochure van de gemeente die in enkele delen van de K-buurt is verspreid

Flyer van het Bewonersinitiatief in Kantershof

Eén reactie op “Kbuurtaardgasvrij: Huiseigenaren bepalen zelf – huurders hebben rechten”

  1. Jammer dat er voor Kantershof niet verwezen wordt naar het lokale initiatief ism de Bewonersbelangenvereniging Kantershof.
    Op deze website komt informatie specifiek voor Kantershof
    Bewonersbelangenkantershof.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *