KbuurtNextLevel: wat is het?

Het was in 2017 dat we signalen gekregen dat er zogenaamde ontwikkelbuurten zouden komen. aangenomen in de centrale stad om  juist bewonersinzet te kunnen krijgen in dit soort trajecten. Twee dingen vallen daarbij op:

1  Hoe Kbuurt wordt genoemd als voorbeeld. Dit is ons op het lijf geschreven;

2   Hoe speciaal een voorzieninig is getroffen om te zorgen dat de onafhankelijkheid van de bestuurderscultuur XXX

Het is tijd voor verbetering. We zijn bezig met een traject KbuurtNextLevel. Als buurtplatform Hart voor de Kbuurt hebben we  hard en succesvol gelobbyd dat de K-buurt is aangewezen als zogenaamde ‘’ontwikkel buurt’’. Dat betekent dat er veel verbetermogelijkheden de komende jaren gaan plaatsvinden. Een belangrijke doelstelling van ‘’ontwikkelbuurten’’ is het verbeteren van leefbaarheid in de buurt, in eerste instantie vooral door fysieke ingrepen en woonomgeving.  Van stoeptegels recht leggen tot speel- en sportuintjes in de buurt. We hebben gedaan gekregen dat we nu als bewoners zelf met verbetervoorstellen kunnen komen. Daar gaan we de maanden september en oktober voor aan de slag. Ook per buurtje, wijkje, flat.

Wilt u meer weten over het traject? Meedoen?

Deze etalage aan de voorkant van buurthuis Bontekraai is omgebouwd tot Kbuurt-verbeter-epicentrum en hier kunt u informatie vinden..

Online vind u informatie ook via  www.facebook.com/KbuurtNextlevel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *