Onze K-buurt helemaal aardgasvrij

ENGLISH BELOW

In 2040 moeten alle woningen in Amsterdam van het aardgas af zijn. De K-buurt is een van de eerste Amsterdamse buurten waar de gemeente samen met alle woningeigenaren en energiepartijen onderzoekt hoe we dat kunnen realiseren. Dit is besloten door de gemeente.

Er wordt nu een plan gemaakt Voor elk buurtje in de K-buurt. Dat plan moet in april 2021 af zijn en  als mogelijk in 2030, maar anders in ieder geval 2040 uitgevoerd zijn.

De gemeente wil dit samen doen met bewoners. Daarom zijn we als buurt een proces #Kbuurtaardgasvrij begonnen. We willen weten wat voor u belangrijk is en hoe dit proces het best uitgevoerd kan worden. Meer over dit proces in het document Basisdocument uitleg K-buurt Aardgasvrij  wat we voor jullie hebben gemaakt. Het document is een cocreatie document, dus help svp het beter te maken door uw vragen of feedback als ”opmerking” eraan toe te voegen

In document Energie opties en plannen per buurtje van de K-buurt ziet u wat we weten per flat/buurtje en houden we de voortgang per buurtje bij

Meer weten? Kom naar een van de evenementen. Zie  events en bijeenkomsten #kbuurtaardgasvrij  voor een overzicht van alles wat op[ dit gebied georganiseerd wordt de komende 6 maanden, Als je zelf ideeën en wensen hebt  in dit kader of vragen laat hieronder een reactie achter. 

Vermeld svp uw contact gegevens en in welke flat of buurtje in de K-buurt u woont.

Blijf ook checken hiernaast op de categorie kbuurtaardgasvrij en volg op social media #kbuurtaardgasvrij of email naar kbuurtaardgasvrij@gmail.com

DUS

INFOBIJEENKOMSTEN events en bijeenkomsten #kbuurtaardgasvrij 

ZELF MEER INFO ALVAST TE WETEN KOMEN:

Basisdocument uitleg K-buurt

Energie opties en plannen per buurtje van de K-buurt

Q&A document (komt hier snel als link )

Informatieve filmpjes (komt hier snel als link )

 

ENGLISH

By 2040, all homes in Amsterdam must be rid of natural gas. The K-Zone is one of the first Amsterdam neighborhoods where the municipality, together with all home owners and energy parties, is investigating how we can achieve this. This has been a  municipality decision.

A plan is now being made for each flat and housingcluster  in the K-Zone. That plan must be completed in April 2021 and executed if possible by 2030, and by 2040 at the very latest.

The municipality wants to do this together with residents. That is why we, as a neighborhood, have started a process #Kbuurtaardgasvrij. We want to know what is important to you and how this process can best be carried out. More about this process in the document Basisdocument uitleg K-buurt Aardgasvrij  which we have made for you. There will also come English documentation and video’s.

In the document Energie opties en plannen per buurtje van de K-buurt you can see what we know per flat / neighborhood of plans and we keep track of the progress per neighborhood.

Want to know  more? Come to one of the events. See events en bijeenkomsten #kbuurtaardgasvrij for an overview of everything that will be organized in this area in the next 6 months. If you have ideas and wishes in this context or have questions, leave a comment below.

Please state your contact details and in which flat or housingcluster  in the K-zone you live

Also keep checking the category ”kbuurtaardgasvrij” on this website (see the category-menu), follow #kbuurtaardgasvrij on socialmedia or email to kbuurtaardgasvrij@gmail.com