Kbuurt TV: Vrouwendag special!

K-Buurt TV is het programma door en over de bewoners van de Kbuurt, Amsterdam Zuidoost. In elke aflevering krijgt u te zien wat er leeft in de verschillende buurtjes van Kraaiennest. Naast informatie, geeft het platform ook jongeren in Kraaiennest de gelegenheid hun skillz te ontwikkelen en voor de buurt in te zetten. Suggesties voor inhoud zijn altijd welkom. Het Youtubekanaal is ook bereiken via website www.1104tv.nl

met o.a Astrid, Veronika en Ria  repair café en ontwikkel-je-buurt successen. Welkom bij een nieuwe aflevering van kbuurt tv. het programma door en over de bewoners van de Kbuurt in deze aflevering maakt kennis met onze vrouwen uit de Kbuurt. maar we beginnen bij het repair cafe een plek waar buurtbewoners naartoe gaan om hun apparatuur gratis te laten repareren. Henk Postma leidt het repair café en vertelt dat mensen veel te snel hun apparaten weggooien terwijl ze vaak nog te repareren zijn. Ook ziet u de nieuwe successen waaronder het realiseren van nieuwe speeltuinen in de openbare ruimte. (tekst gaat verder onder de aflevering). 

Welke initiatieven voor vrouwen uit de buurt zijn er en waarom is vrouwendag nog steeds even belangrijk is.? Ook ziet u wat nieuwe successen vanuit het ontwikkeljebuurt project en Donderdag 16 april is de grote bewonersbijeenkomst. meer informatie via: www.kbuurt.tv

Engelse Versie:

K-Buurt TV is the program by and about the residents of the Kbuurt, Amsterdam Southeast. In every episode you will see what is going on in the different neighborhoods of Kraaiennest. In addition to information, the platform also gives young people in Kraaiennest the opportunity to develop their skillz and use it for the neighborhood. Content suggestions are always welcome. Youtube Kanaal can also be reached via website www.1104tv.nl

Women’s Day Special: with ao Astrid Gilds, Veronika and Ria Braaf, repair cafe and development-your-neighborhood. Welcome to a new episode of K buurt tv. the program by and about the residents of the neighborhood in this episode introduces our women from the neighborhood. but we start at the repair cafe, a place where local residents go to have their equipment repaired for free. Henk postma leads the repair cafe and says that people throw their devices away too quickly while they are often still repairable. You will also see the new successes, including the creation of new playgrounds in public spaces.

You will meet Astrid, Veronika and Ria, among others, who tell us about their projects for women from the neighborhood and why women’s day is still just as important.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *