Jongerenwoningen op plek Klieverink

Er zijn nieuwe initiatieven mogelijk op de plaats waar eerst garage Klieverink stond. Twee bedrijven willen er ongeveer 200 jongerenwoningen neerzetten voor de duur van 20 jaar.

image

Haerzathe Investment Beheer en Plegt Vos Bouwgroep willen die locatie daarvoor ontwikkelen. Beide partijen zijn geen onbekende in Amsterdam Zuidoost en hebben de studentenwoningen in de D-buurt gerealiseerd.

De vraag naar jongerenwoningen is enorm en er is amper aanbod. De bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost vindt jongerenhuisvesting belangrijk en ziet kansen voor dit initiatief en denkt dat het een verbetering voor de leefbaarheid van de buurt is.

De haalbaarheid voor het idee is inmiddels onderzocht en aanleiding voor het Stadsdeel te besluiten dat er op die locatie jongerenwoningen kunnen komen. De volgende stap is dat het stadsdeel samen met de initiatiefnemers het plan verder gaat uitwerken. Verwacht wordt dat al medio 2015 kan worden gestart met de bouw van de woningen.

Er zullen nog inspraakbijeenkomsten plaatsvinden over zowel de WABO-procedure (om af te wijken van het bestemmingsplan) als het ontwerp voor de openbare ruimte.
Voorafgaand aan verdere planvorming komt er eind januari een informatieavond. De betrokken ambtenaren vanuit het stadsdeel en de ontwikkelaar zijn dan aanwezig om de plannen toe te lichten. De precieze datum wordt nog bekendgemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *