Info-avond omgeving Kleiburg

Op dinsdag 28 mei is er een informatieavond over de openbare ruimte en het tijdelijk beheer rond de flat Kleiburg. Betrokkenen van Consortium De Flat, Woningstichting Rochdale, het stadsdeel en politie zijn aanwezig om toelichting te geven en vragen te beantwoorden.  De geplande aanleg van parkeerplaatsen in het nu groene park rond de flat zal zeker aan de orde komen.

Consortium De Flat/Kondor Wessels Vastgoed levert de woningen casco op aan de kopers. De nieuwe bewoners bouwen de kluswoningen van binnen zelf af. Het consortium knapt de buitenkant van de flat op, de gemeenschappelijke entrees en de plint van de flat. De individuele bergingen worden van de plint naar de verdiepingen verplaatst. In de plint komen woningentrees, gemeenschappelijke fietsenstallingen en ruimtes voor bedrijfjes en voorzieningen.

Rond 1 juli neemt het consortium het besluit of ze het eerste deel van Kleiburg daadwerkelijk gaat overnemen van Rochdale. Dit is afhankelijk van het aantal verkochte woningen: minimaal 70 % van de woningen in het eerste deel. Er zijn 110 woningen in elk van de vier delen. De Flat houdt geregeld open dagen die goed worden bezocht. De belangstelling voor het project is groot. Mocht het project mislukken dan zal Rochdale de flat op termijn slopen.

Bouwverkeer

Het bouwverkeer komt straks via een nog aan te leggen weg vanaf de Karspeldreef naar Kleiburg. Deze ligt op de locatie waar nu de garage Kleiburg/Koningshoef staat en sluit aan op de bestaande ontsluiting vanaf de Karspeldreef. Deze weg kan pas aangelegd worden na de sloop van de garage. Tot die tijd zal het bouwverkeer via een route langs de Oliepalmstraat gaan die aansluit op de weg achter de garage Kleiburg/Koningshoef en vandaar op de dienweg Kleiburg. Ook de klussers worden via deze routes geleid.

Parkeerconcept

Stadsdeel Zuidoost maakt het ontwerp voor de openbare ruimte, waarbij gebruik zal worden gemaakt van het parkeerconcept van de architect van het consortium. De parkeerplaatsen worden in de vorm van een ‘circuit’ rondom de te behouden bomen gelegd. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen), laden en lossen, de vuilophaal en routes voor nood- en hulpdiensten. Een aantal doorgangen in de flat wordt afgesloten. De paden sluiten aan op de te behouden entrees en onderdoorgangen. Gezien de gefaseerde ontwikkeling van Kleiburg is het niet mogelijk nu een definitief ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte te maken.

De parkeerplekken liggen aan de achterzijde van Kleiburg, de galerijkant van de flat. De toekomstige bewoners van Kleiburg hebben er vanuit hun woningen geen of weinig zicht op. De bewoners van Laag-Koningshoef daarentegen wel. Deze bewoners willen daarom een stem krijgen in de inrichting van deze zijde van Kleiburg.

Speel- en BBQ-plek

Op de vorige informatieavond is opgemerkt dat op de plek waar misschien de parkeerplekken komen, in de zomer veel gebruikt worden als speelplek en barbecueplek. Er wordt gevraagd na te denken over een alternatieve speelplek.

Het Bijlmermuseum bestaat uit zes flats inclusief het park. Er is vanuit de omwonenden gevraagd om goed naar het geheel te kijken, met name de verbindingen tussen de voet- en fietspaden. In het bijzonder wordt ook aandacht gevraagd voor het verbindingspad langs het water richting Bijlmerweide.

Het Projectbureau Vernieuwing Bijlermeer wil weten hoeveel personen er komen. Stuur daarom een mailtje naar Frank Speerstra (f.speerstra@zuidoost.amsterdam.nl) of bel het PVB: 020 5693260.

Tijdstip: 19.30 – 21.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

Plaats: Lighthouse Chapel, Kraaiennest 120, Amsterdam Zuidoost

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *