Hart voor de K-buurt schort noodgedwongen een aantal activiteiten op

Dit weekend heeft het bestuur van de stichting Hart voor de Kbuurt besloten dat een aantal activiteiten ‘’on hold’’ gaan. 

Per 1 januari is Hart voor de Kbuurt in een subsidiegat terecht gekomen. Daar is per afgelopen weekend, 11 april 2021, nog geen oplossing voor. Ondanks vele onderzoeken en adviezen om toch vooral voor financiële continuïteit te zorgen, staan we nu,  mid-april, op een punt met alleen halve toezeggingen, zonder concreet resultaat.  

Deze onzekere situatie leidt ertoe dat mensen afhaken en het perspectief voor nieuwe mensen afwezig is.  Daarnaast vraagt het omgaan met deze onverwachte situatie teveel energie. Daarmee ontstaan gaten, kunnen relaties onvoldoende onderhouden worden en doen we de buurt te kort.  

Dit heeft een zware wissel getrokken op de organisatie van Hart voor de Kbuurt,  op de mensen die actief zijn voor Hart voor de Kbuurt en waar Hart voor de Kbuurt voor staat.  Deze afbraak levert daarnaast ook nog eens een enorme vernietiging van wat met veel maatschappelijk geld (en energie van bewoners) is opgebouwd.

De rek is er op dit moment uit. Onzekerheid enerzijds, maar anderzijds wel aangesproken worden op onze rol als Hart voor de Kbuurt. Dat kan niet samengaan.  Dat geeft stress, onzekerheid en onduidelijkheid. Blijven doorwerken alsof er niets aan de hand is, tot iedereen omvalt, is ongezond. We kunnen niet aan verwachtingen voldoen. Dat zijn we van onszelf niet gewend en dat verdient de buurt niet.

Diverse geplande activiteiten worden  daarom on hold gezet. Zo is de grote bewonersbijeenkomst, voorzien voor 21 april, uitgesteld. Ook het programma van de oppasmoeders van Kraaiennest, wat 27 april van start zou gaan om op te passen op de peuters in de centrale speeltuin, wordt opgeschort.

Zelfs als nu een oplossing komt, zal het tijd kosten de afbraak weer op te bouwen.  Je kunt niet verwachten dat je een paar maanden de stekker eruit trekt, en dat als deze er weer in gaat, als vanzelf alles weer loopt zoals het liep. 

Door velen wordt Hart voor de Kbuurt geprezen om wat we in gang zetten en bereiken.  We zijn onderdeel van een experiment in democratisering Amsterdam en worden gezien als voorbeeld van buurtopbouw van onderop met en voor de buurt.  We hopen van harte dat ook deze periode zal bijdragen:  niet alleen aan ‘leren, dan weten we dat’, maar echte verandering in het belang van de hele stad. 

Voor iedereen die meer wil weten over de laatste stand van zaken, wil meedenken en/of -doen, zullen we wel online zijn op woensdag 21 april 19:00 uur via zoom met link www.bit.ly/kbuurtzoom

Zondagochtend, 11 april  sprak Tjeenk Willink deze treffende woorden   (https://youtu.be/TQaUZJfaoCA) op de NPO over de zo nodige systeemverandering:  Grenzen stellen aan wat je kunt accepteren van financiers en beleidsmakers: 

‘’Realiseer je dat je eigen verantwoordelijkheid hebt en dat je eigen professionaliteit grenzen stelt aan wat je kunt accepteren van financiers en beleidsmakers. Anders moet je zeggen: ”Het spijt me verschrikkelijk maar dit kan ik niet meer uitvoeren’’.

We zijn nu op dat punt beland. 

Verder meediscussiëren kan ook op de sociale appgroep van de Kbuurt. Deelnemen kan via de link www.bit.ly/allemaalkbuurt 

Meer informatie over de ontstane situatie staat ook online op www.bit.ly/even-tot-hier .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *