Halfjaarlijkse kernenraad K-buurt bijeen, kascommissie geformeerd

Vorige week was  de raad van bewonerskernen weer bijeen, denk maar de bewonerscommissies van de Kbuurt, de actieve kernen per wooncomplex. De opkomst, zowel fysiek op Klieverink 73 als hybride via online, was echt super,  uit bijna overal was wel iemand ( (Kelbergen had al eerder een eigen event diezelfde avond gepland) de energie geweldig. We hebben goud in handen met de manier waarop onze buurt zo tot zelf organisatie komt. 

 

Daar bouwen we ook al jaren aan. Alle flats, bewonerscommissies, wooncomplexen te ondersteunen met hun activiteiten en zelf organisatie. Het is de basis van bewoners zelf organisatie, want iedereen woont immers ergens en deze infrastructuur vormt daarmee echt de ruggengraat van buurt bewoners zelforganisatie van onderop.

Een veelheid aan issues die de Kbuurt aan gaan werden samen besproken. .Van de prullenbakken die nog steeds niet terug zijn en geplaatst moeten worden, de stand van zaken met het Kmidden traject, en de dienstverlening vanuit Hart voor de Kbuurt. Ook  de  door de overheid ter beschikking gestelde buurtbudget en  -verdeling is besproken. Deze is voor organisatieversterking en de manieren waarop dat voor de buurt het best kan plaats vinden werd besproken. Ook is er weer vanuit de kernenraad een kascomissie geformeerd. Dit jaar zijn Anne van Switi Wonen en Luthgarda van Kleiburg bereid gevonden om samen de kascommissie te vormen om de financiële verantwoording van Hart voor de Kbuurt namens de kernenraad door te kijken en een oordeel over te vellen. De aantekekingen van de Kernenraad staan gedeeld op www.bit.ly/kernenraadkbuurt

Ook kwam het jaarprogramma voor de buurt aan bod (wie nog andere data weet, geef ze svp door aan Hart voor de K-buurt, app 06 15.386.549 )

11 april  – 1104 dag in Altra College  vanaf 15:30 uur 

27 aprilKoningsdag benefiet fundraiser blauwe lijn/crescendo

30 aprilOpening speeltuinseizoen Fort Kraaiennest en inwijden  schommel Koningshoef

4 & 5  mei – vrijheidsmaaltijd / soep dag

1 tot 8 mei – vakantie kids activiteiten?

17 mei – buurtberaad/grote bewonersbijeenkomst?

10 juni – Landelijke conferentie LSA in Kbuurt?

1 juli – Keti Koti

20 aug  – Southeast parade (dit jaar niet door Kbuurt)

16 juli – 28 aug – Zomervakantie, extra kids activiteiten?

2/3/4 sept – Bijlmerbios

3 sept burendag – Kbuurt, elk buurtje eigen cohesie programma

3 sept – 10 sept – weekend Kortvoort, week 1104, festival = Kbuurt  cohesie programma 

6 sept 16:00 – Halfjaarlijks Veiligheidsplatform 1104 overleg

17 sept –  World Clean up Day

4 okt –Vliegramp herdenking

10 okt – 16 okt  –Week van de veiligheid

15 nov –Buurtberaad/grote bewonersbijeenkomst?

9 dec –lights ON?

17 dec – Day of Peace?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *