Groenwerkgroep actief in Kantershof

In de wijk Kantershof functioneert sinds enige maanden een groenwerkgroep (het greenteam). Deze groep valt onder de Bewonersbelangenvereniging Kantershof en wil de buurt zo groen mogelijk houden, als vraagbaak dienen voor bewoners en contactpunt zijn voor de gemeente.

Begin juni heeft het team een schouw gehouden door (een deel van) de wijk met lid van het dagelijks bestuur van het stadsdeel Jakob Wedemeijer, Catrinus Mak (gebiedsbeheerder stadswerken voor stadsdeel Zuidoost bij de gemeente Amsterdam) en Sadhana Behari (gebiedsmakelaar K-buurt). Het groenteam heeft zaken aan de orde gesteld als achterstallig onderhoud van groen in openbare perken, het onderhoud van de de geveltuintjes, het ontbreken van een bomenplan voor de wijk, het aanvragen van kapvergunningen van bomen en het verzoek om bomen in de wijk terug te planten, en last but not least het woekeren van de Japanse duizendknoop.

Voor dat laatste heeft de groep meerdere meldingen gedaan (ter hoogte van nrs 266/278) bij het speciale meldpunt hiervoor: duizendknoop@amsterdam.nl. Daarop gebeurde er niets. Na het sturen van een reminder luidde het antwoord als volgt: in juli/augustus is de gemeente bezig volgens een nieuwe systematiek om de meldingen in kaart te brengen (!), vervolgens worden de plekken aangepakt ‘in de openbare ruimte die de allerhoogste prioriteit hebben. Dat zijn locaties met kans op economische schade in combinatie met een hoog verspreidingsrisico. Economische schade wordt veroorzaakt als de wortels van een groeiplaats bijvoorbeeld funderingen van gebouwen of bruggen aantasten. Daarnaast is ook het risico op onveilige situaties en de kans op ecologische schade medebepalend voor de mate van prioriteit.

Helaas is het financieel niet mogelijk om álle groeiplaatsen te verwijderen. Jaarlijks bepalen we welke groeiplaatsen met het beschikbare budget verwijderd kunnen worden.’

Doorwoekeren
U voelt het zeker al aangekomen: terwijl de gemeente inventariseert, prioriteiten stelt en het budget uitgeeft, woekert de duizendknoop hier vrolijk verder. Over enkele maanden zal blijken…1. Dat Kantershof geen prioriteit heeft, 2. Dat het geld op is. Bewoners die naast een plantsoen wonen waar de duizendknoop woedt (zie foto) wordt geadviseerd een claim tegen de gemeente voor te bereiden. Want alleen dan zal actie worden ondernomen, is de vrees. Op de digitale kaart van de duizendknoop zijn deze meldingen niet eens (op 18-7) te vinden!

Meedoen?
Het greenteam zoekt contact met anderen die actief zijn op groengebied in de wijk of hier interesse in hebben. Het is niet per se de bedoeling lid te worden van het team, maar de groep wil contact onderhouden met zoveel mogelijk ogen en oren in de wijk. Ook tips kunnen worden aangeleverd aan: Hansbart Broens: Hansbart hansbart@gmail.com. Hij zit in het bestuur van de Vereniging en is contactpersoon.

Niet alleen heeft het greenteam zich bezig gehouden met de duizendknoop en een schouw, ook zijn contacten gelegd met de adviesgroep Bijlmerweide (een samenwerking van bewoners van Kantershof en Geerdinkhof) en de commissie leefbaar/duurzaam van bewonersvereniging Geerdinkhof en Voedselbos Amsterdam Zuidoost. Samen weten we meer dan één! Informatie-uitwisseling is nuttig en handig. Wordt vervolgd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *