Governance Masterplan in Raadscommissie

Op 24 mei, 2 dagen voor het bekend worden van het aftreden van Programma directeur , werd in de raadscommissie Stedelijke ontwikkeling een concept document over de governance van de 3 masterplannen in de stad behandeld.

Dit is een video met zo goed mogelijk een compilatie van alles wat in die raadscommissie gezegd werd over Zuidoost

met inspreken van Leila Azam over de inhoud van het plan en Mike Brantjes www.bit.ly/reactieconceptgovernance over de Governance met daarin

DE 4 IJKPUNTEN OPNEMEN IN HET DOCUMENT

NET UIT DE STARTBLOKKEN, BLIJ DAT HET MASTERPLAN ER IS

ZIE EN BEHANDEL HET MASTERPLAN ALS VERANDER INSTRUMENTARIUM

BEWONERSINVLOED MAAK MEER GEBRUIK VAN DE KRACHT VAN ONDEROP, DE BEWONERS, BOUW DAT IN

A VIA DE BUURTPLATFORMEN PER BUURT

B ZET DIE EXTRA STOEL OF STOELEN DIE NOG IN DE COULISSEN STAAN VOOR DE ALLIANTIE NU AAN TAFEL

C PAS AMBITIE 1 AAN IN VOORTSCHRIJDEND INZICHT

D STAAN BEWONERS CENTRAAL? WAAR DAN IN DE GOVERNANCE?

(HOE) RELATIE MASTERPLAN STADSDEEL

MASTERPLAN, WAT HEB JE NODIG?

MASTERPLAN IS EEN ZOEKTOCHT, DIT IS INNOVATIE. DAT VRAAGT ’STUREN OP INPUT’

MASTERPLAN KAN TOCH NIET ‘’ALLEEN’’ OP DE AGENDA STAAN?

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/12579794/1/09012f9780bfbc3a

Op de eerste pagina staan ”bewoners centraal’ , in de rest van het document komen bewoners niet meer voor

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *