Gemeente bevordert doorstroming bij scholen Kortvoort

De gemeente gaat de verkeerssituatie bij de basisscholen in Kortvoort (tegenover het Even HRH-huis) verbeteren. Het wordt verboden om er te stoppen. Momenteel wordt ook het schoolplein aangepakt en vergroend, zie een eerder artikel hierover.

In een toelichting over de verkeerssituatie schrijft de gemeente: ‘Er meerdere basisscholen zijn gelegen waarbij de rijbaan is ingericht als schoolzone; de gemeente Amsterdam signalen ontvangen heeft waarin Amsterdammers aangeven overlast te ervaren van voertuigen die gedurende de haal- en breng momenten van de scholen aan weerszijden van de straat stil- en geparkeerd staan waardoor verkeer elkaar niet (goed) kan passeren;

•gelet op bovenstaande de overzichtelijkheid wordt ontnomen door de voertuigen die stil staan en geparkeerde voertuigen en hierdoor onveilige situaties kunnen ontstaan;
•ter voorkoming van stremmingen en ter bevordering van de doorstroming van het verkeer de gemeente Amsterdam overgaat om een verbod om stil te staan in te stellen aan weerszijden van Kortvoort tussen de percelen 60 en 73;
het verbod om stil te staan ingesteld wordt door het aanbrengen van de benodigde markering, zoals aangegeven is op de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening

•het voorkomen van de door voertuigen veroorzaakte hinder in deze zwaarder weegt dan de eventuele overlast die deze verkeersmaatregel met zich mee zou kunnen brengen;
•het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;
•de bovenvermelde maatregel op basis van artikel 2 van de WVW 1994 strekt tot het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, alsmede het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *