Festival: deel Gaasperpark dicht

Op zaterdag 7 en zondag 8 juni wordt in het Gaasperpark het Amsterdam Open Airfestival gehouden. Voor omwonenden betekent dat dat een deel van het park aan de noordoever (kant Kantershof) slecht toegankelijk is van vrijdag 30 mei tot en met donderdag 12 juni.

Bereikbaarheid park
Op vrijdag 30 mei beginnen we met de opbouwwerkzaamheden voor het festival. De afbouw duurt uiterlijk tot en met donderdag 12 juni. Gedurende deze periode zullen niet alle fiets- en wandelpaden in het park toegankelijk zijn. Op de grote kaart staan de alternatieve fietsroutes en de afzettingen aangegeven. Voor de fietsomleiding kun je het beste route ‘F’ volgen. Deze route staat op het kaartje als een gele lijn ingetekend.

omleidingopenair600

Voorzorgsmaatregelen overlast
Het evenement kan voor overlast zorgen. Door o.a. het inzetten van verkeersregelaars, beveiliging in het buitengebied, duidelijke bebording van de omleidingen, het plaatsen van extra fietsenstallingen, plaszuilen en vuilnisbakken op de aan- en afvoerroute van het terrein wordt de overlast zoveel mogelijk tegengaan.
Om wildparkeren van de bezoekers (met auto) te voorkomen worden de kruisingen Langbroekdreef/Loenerdreef en Langbroekdreef/Lexmonddreef afgesloten voor festivalbezoekers op 7 en 8 juni tussen 11:00 – 19:00 uur. Omwonenden en hun gasten krijgen doorgang van de dienstdoende verkeersregelaar (met de h-a-h-brief over het festival of door een postcodecheck!).

Geluidshinder
Er worden maatregelen genomen de geluidsoverlast ‘binnen de perken’ te houden.
Omwonenden die te veel hinder ondervinden kunnen tijdens de festivaldagen altijd contact opnemen met het stadsdeel via het gemeentelijk informatienummer 14 020 (zaterdag 7 en zondag 8 juni van 12.00 tot 23.00 uur). Na 23:00 kunt u met een klacht terecht bij 020 421 4567.

Wilt u meer informatie of heeft u een specifieke vraag, stuur dan een email naar de festivalorganisatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *