Eindelijk ontwerp K-Savanne

Negen maanden na een bijeenkomst met bewoners over de tijdelijke inrichting van de K-Savanne (het gebied van het oude winkelcentrum Kraaiennest) komt het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer (PVB) met een eerste ontwerp. Het was kennelijk een zware bevalling! Toch is er alleen nog maar een tekening opgeleverd voor het westelijke deel van het terrein, dichtbij De Bonte Kraai. Voor een impressie zie de foto.

Ontwerp
Volgens het PVB is het ontwerp een ‘Bijlmertuin’: een natuurlijke weergave van het Bijlmermuseum: de oorspronkelijk opzet de Bijlmer is te herkennen in het ontwerp.’ Volgens het ontwerp worden twee heuvels aangebracht ter beschutting en als zitheuvel van 1,5 meter hoog. Tussen de heuvels wordt gras aangelegd waarop kan worden gepicknickt, met daar tussenin bloemen. De begroeiing en beschutting komt in de vorm van treurwilgen en grashagen. De te plaatsen bankjes kunnen worden gemaakt van in de K-buurt (bijvoorbeeld bij Kleiburg) gekapte bomen. Over de mogelijkheden hiertoe gaat het PVB binnenkort in overleg met de organisatie ‘Stadshout’.

Bijlmertuin

Uitvoering
Het PVB schrijft in een mail: ‘Er komt eerdaags grond vrij vanuit het project Kleiburg; grond die gebruikt kan worden voor de aanleg van de heuvels. Daarom willen we voorafgaand aan de bespreking van het ontwerp, al van start gaan met het gefaseerd aanleggen van de 2 heuveltjes in het westelijke deel van de locatie. Hiermee zal naar alle waarschijnlijkheid eind augustus gestart kunnen worden.’

Bijeenkomst
Op 2 september van 18.00 tot 19.00 uur kan het ontwerp bekeken en bediscussieerd worden. Dat is in het PVB: Groeneveen 91D. Ontwerper Hans Straver licht het ontwerp toe. Opgeven voor 21 augustus via: f.speerstra@zuidoost.amsterdam.nl

Reactie Platform K-buurt
Het Platform K-buurt, een platform van bewonersorganisaties, buurtgerichte organisaties, winkeliers en professionele partijen, reageert kritisch op het voorstel van het PVB: ‘Voor velen is het ontwerp nogal teleurstellend. Geen van de ideeën van bewoners is er in verwerkt. Het saaie ontwerp is een jaar te laat en onvolledig. Voor de twee oostelijke velden is niets ontworpen. De hagentuin met treurwilgen is zonder verlichting nogal onveilig. De kostenopbouw is onbekend.’

Zandopslag?
Ook zegt het Platform: ‘De twee ‘dijken’ (verkapte, doorberekende zandopslag?) zullen het net volgroeide gras bedekken.  Op 2 september is er een overleg bij het Projectbureau, maar het Projectbureau wil eind augustus al zand storten. De kerngroep vindt dat niet te accepteren. De kerngroep vindt dat er eerst overleg moet zijn en een akkoord op een plan voor het hele gebied.

Platform K-buurt overweegt de participatie zelf te regelen en bewoners parkmodules te laten ontwerpen. Realistische wensen van bewoners dienen serieus genomen te worden! Aanmeldingen en ideeën hiervoor graag naar: Kplatform.020ZO@Gmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *