Eeuwigdurende erfpacht zegen?

GEVOLGEN EEUWIGDURENDE ERPACHT. In januari heeft de gemeente een brief gestuurd aan alle 250.000 erfpachters met aankondiging van nieuw beleid: de invoering van eeuwigdurende erfpacht. Wat betekenen die plannen? De redactie vroeg het aan de Verontruste Erfpachters Amsterdam. Hieronder hun bijdrage.

Wat houden de plannen in en wat beteken die straks voor u als erfpachter?
Het komt, volgens de contouren van de nieuwe systematiek voor erfpacht die het college druppelsgewijs naar buiten brengt en die in de loop van 2016 definitief wordt vastgesteld, erop neer dat 40 tot 45 procent (Centrum en Zuid) van de WOZ-waarde van de eigen woning aan de grond wordt toegerekend (‘de straatquote’). In Amsterdam Zuidoost zal dat waarschijnlijk zo’n  9% worden. Men kan de grond ‘eeuwigdurend’ afkopen, maar dat bedrag zal voor veel mensen onbetaalbaar hoog zijn.

straatquote400Rekenvoorbeeld 
Voor Kantershof betekent dat voor de WOZ-waardes van de resp.1-, 2- en 3-laags woningen resp. € 135.500, € 168.000 en € 220.500 en een ‘straatquote van 9 % een eeuwigdurende  afkoopsom van € 12.073, € 14.969 en € 19.647.
Het eeuwigdurende indexcanon is nu nog vastgesteld op 2,39%, wat betekent als jaarlijks te betalen canon: € 289, € 358 en € 470.
Meer rekenvoorbeelden van andere stadsdelen op de website van de gemeente.

Grond opnieuw ‘kopen’ tegen huidige marktwaarde
Dat zijn onbetaalbare en ook onredelijke bedragen, oordeelt Verontruste Erfpachters Amsterdam. De crux zit erin dat wordt gedaan of u nu anno 2016 of aan het einde van uw canontermijn de grond opnieuw moet ‘kopen’ tegen de huidige marktwaarde, en niet gerekend wordt met de prijs die er destijds voor is betaald en die ook in de balans staat van de gemeente.

Ongelijkheid. Niet alle huizen in Amsterdam op erfpachtgrond!
De meeste huizen in Amsterdam staan op erfpachtgrond. Toch zijn er huizen die op eigen grond staan (bijvoorbeeld de grachtengordel en Zuid langs het Vondelpark). Ten opzichte van deze panden wordt er straks door de gemeente een scheve situatie gecreëerd.
Als de plannen van de gemeente doorgaan en als het systeem van canonherziening niet drastisch wordt gewijzigd, wordt de Amsterdamse woonsituatie nog gekker. Wie kan dat betalen? Veel mensen zullen moeten verhuizen.

Jaagt Amsterdam erfpachters hun huis uit?
De gemeente laat erfpachters vrij om van omzetting naar eeuwigdurend af te zien, maar dan blijven ze gebonden aan de oude methode, waarbij elke 50 jaar opnieuw wordt afgerekend met onzekere uitkomsten. Verhogingen van 20 x de huidige canon blijken geen uitzondering. Er zijn redelijke alternatieven blijkt uit het artikel in Het Parool.  De collegepartijen moeten daarvan nog worden overtuigd.

Meedoen tegen de plannen van de gemeente? 
Teken de petitie op Petities.nl!
Sluit u aan bij SEBA (Stichting Erpachters Belang Amsterdam): via de penningmeester  wordt u op de hoogte gehouden via e-mail.
Meld u aan via mail bij de Verontruste erfpachters Amsterdam via J.F Schrijver, de auteur van het genoemde Parool-artikel. Dit comité voert vooral actie via de politieke lijn.
Verspreid het onder al uw Amsterdamse kennissen en vrienden; zelfs als het geen erfpachters zijn, kunnen ze misschien wel solidair zijn.
Dit alles kost niets, maar kan wel het verschil maken!

Bron: Verontruste Erfpachters Amsterdam

2 reacties op “Eeuwigdurende erfpacht zegen?”

  1. Toch begrijp ik het niet helemaal. Als ik van mijn huidige relatieve nieuwbouwwoning de erfpacht wil afkopen voor de resterende 40 jaar, kost dat mij 68.000 euro. Per jaar is de canon 3000 euro. Dan zijn de bedragen die hier genoemd worden wel heel veel gunstiger. Klopt dit wel?

  2. Voor de vastelling van de erfpachtcanon wordt ook gekeken naar de wijk en de straat waarin je woning staat. Voor sommige delen van de stad (centrum bijvoorbeeld) betekent dat de straatquote meer dan 50% van de WOZ waarde als eeuwigdurende erfpachtafkoopsom.
    Op,de site van de gemeente lees je meer over die percentages pervatadsdeel.
    Bij het SEBA kun je navragen wat dat precies in bedragen betekent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *