Een haven bij Langerlust?

ER KOMT EEN HAVEN BIJ BOERDERIJ LANGERLUST als het aan K-buurtbewoonster Aimee Cox ligt. Zij is initiatiefneemster van dat nautische plan. Het idee voor een haventje met vaste ligplaatsen en passantenplaatsen is ontstaan door het zien van een plattegrond in Watervisie Amsterdam 2040. Aimee vond daarin een icoontje “jachthaven nieuw/uit te breiden” in de rivier de Gaasp. Het idee lag blijkbaar al op de tekentafel van de gemeente.

Als eigenaar van een boot met elektromotor moest Cox op zoek naar een haven met voldoende elektrische oplaadfaciliteiten. Voor bewoners van Amsterdam Zuidoost is er sowieso geen haven aan doorgaand vaarwater in de buurt. De bestaande, pittoreske haven in de Gaasperplas (zeilvereniging Gaasperplas) ligt niet aan doorgaand vaarwater.

Ideale locatie
Op zoek naar een plek voor zo’n haven in Amsterdam Zuidoost leek de meest perfecte locatie ter hoogte van Boerderij Langerlust (Provinciale weg 24), aan de kant van de Provinciale weg (zie de plattegrond).
kaart_haven750De breedte van De Gaasp is daar 82,5 meter. De vaarstrook is zo’n 21 meter. Ruimte genoeg voor de aanleg van de haven. De loopsteiger zal 10 meter van de oever moeten worden gerealiseerd voor de geplande aanleg van natuurvriendelijke oevers met onderwaterplanten.

Deze mooie locatie middenin het groen lijkt een goede plek voor een haven met 50 ligplaatsen. Er bevindt zich een afslag van de Provincialeweg (de Driemondweg) naar de Gaasperzoom en het Gaasperpark. Er is tevens een oversteekplaats met verkeerslichten tot aan de oever van De Gaasp om veilig de overkant te bereiken.
locatiehaven400
De knooppunten vaarroute vanaf en naar Weesp voor elektroboten wordt langer.

Er zijn enkele minder gunstige aspecten, maar niet onoverkomelijk. Een winterstalling ter plekke is niet mogelijk. En, boten moeten op een andere plek te water worden gelaten.

Uit de gesprekken met o.a. het stadsdeel en Waternet blijkt een omgevingsvergunning nodig te zijn, ook voor de afwijking van het bestemmingsplan. Deze procedure kan 26 weken duren.

Richtprijs
Vanaf € 5.000 kun je eigenaar worden van een eigen ligplaats. Bijkomende jaarlijkse onderhoudskosten van de haven worden via een VvE verdeeld over de eigenaren en bedragen € 200. Het eerste jaar is geen bijdrage nodig.

schetsaanlegsteige550Geïnteresseerd?
Neem voor één of meer van de 50 ligplaatsen of voor meer gedetailleerde informatie contact op via mail met Aimee Cox.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *