De Motie

De Motie

 

In 2017 was een situatie ontstaan waarin de politiek in de centrale stad met lede ogen toezag hoe hier in Zuidoost de pluriformiteit van het sociale weefsel werd tegengewerkt doordat het moeilijk werd gemaakt om een eigen stem te vormen en zelf-organisatie tot stand te brengen. Doordat middelen steeds moeilijk bereikbaar bleken voor mensen en groepen met een alternatief geluid en dat terwijl er juist veel kracht en innovatieve ideeën vanuit Hart voor de  K-buurt ontstonden om voor een broodnodige verandering te zorgen in Zuidoost.

 

Daarom is een motie in het leven geroepen waarbij naast fysiek geld, ook ‘’sociaal geld’’ werd toegevoegd. De K-buurt werd daarbij specifiek als casus aangehaald.  Zo is er voor heel Zuidoost een extra 100.000 euro beschikbaar gekomen, bovenop het fysiek ontwikkelbuurtengeld (Wat voor de K-buurt dit jaar dus 650.000 euro bedraagt)

Ook werd er een clausule toegevoegd dat het geld NIET door stadsdeel zuidoost zelf verdeeld mocht worden, om te zorgen dat het terecht kan komen bij partijen die een alternatief geluid laten horen. Daarvoor werd de vorm gekozen dat via een externe budgethouder te doen. Vandaar dat !WOON in dit traject is ingeschakeld.

 

De praktijk bleek weerbarstig. Het was pas na de verkiezingen, dat uitvoering werd gegeven aan deze motie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *