Maandblad Bijlmer&Meer begint

Het nieuwe huis-aan-huisblad Bijlmer&Meer verschijnt in juni deze krant voor de tweede keer voor alle huishoudens van Zuidoost. De nieuwe uitgave is ‘Een volwaardige nieuwskrant voor 100% op de Bijlmer gericht. Voor en over de bewoners, over wat er gebeurt in de buurt én in de rest van de wereld, maar dan helemaal afgestemd op Zuidoost. Een lekkere eigen en vertrouwde huiskrant.’  Wie durft het aan in deze tijd waarin vrijwel alle printmedia zware concurrentie ondervinden van de digitale wereld om een ouderwets blad uit te gaan geven? De redactie vroeg het aan…

Giovanni Fränkel (42), de ondernemer achter deze ongewone sprong. Wat zijn zijn ideeën en verwachtingen? Fränkel is geboren en getogen in de Bijlmer, een naam waar hij trots op is. ‘Adverteerders vragen weleens of het niet beter is om het begrip Zuidoost te gebruiken, maar nee! De Bijlmer zit gewoon in de lift en is niet langer het afvoerputje van de stad.’

Kwaku Times
In diverse bedrijven deed hij ervaring op met media, vooral aan de verkoopkant, en vier jaar geleden richtte hij in zijn woonplaats Almere het bedrijf Mediareps op. Samen met drie medewerkers helpt hij Nederlandse bedrijven om te adverteren in voornamelijk buitenlandse media. In 2015 begon hij met de uitgave van Kwaku Times, een krant die uitkwam tijdens het Kwaku Summer Festival. ‘Dat was een groot succes, werd druk gelezen. Hierdoor kwam ik op het idee om zo’n krant breder op te zetten: voor heel Zuidoost, voor iedereen. Met veel lokale adverteerders kun je een doelgroep bereiken die anders vrijwel verstoken blijft van informatie.’

Geen sponsors
‘De lokale pers doet het eigenlijk goed en kent een ruim bereik’, zegt Fränkel. ‘Dat blijkt ook uit onderzoek. Een winkel als Action is mede groot geworden door te adverteren in lokale media. Tot nu toe zijn de reacties van lezers en adverteerders heel positief. Alleen de grote uitgevers kijken erg kritisch naar het rendement, waardoor hun lokale kranten vaak verdwijnen.’

Bijlmer&Meer wordt volledig gefinancierd door adverteerders, heeft geen sponsors. ‘Op de eerste uitgave is nog toegelegd, maar de bedoelding is wel om aan het eind van het jaar minstens quitte te draaien’ verwacht Fränkel. De oplage van Bijlmer&Meer is momenteel 35.000 exemplaren. Bijlmer&Meer wordt huis-aan-huis verspreid maar de krant is ook te vinden in de buurthuizen en het stadsdeelkantoor.

Meer weten? Kijk op Bijlmer&Meer Foto: Anthony Vervuurt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *