De ‘bijsluiter’ bij Stichting Hart voor de Kbuurt

De Stichting Hart voor de Kbuurt is opgericht als formele entiteit om drager te zijn van onze activiteiten in het maatschappelijk verkeer en om – met inachtneming van good governance – verantwoording te kunnen afleggen.

Daarbij zijn we niet over 1 nacht ijs gegaan omdat we weten dat er een aantal zaken zeer belangrijk zijn om goed te regelen. We zijn graag transparant. Vandaar dit schrijven over hoe het is opgezet. 

‘’Practice What You Preach’’

We zijn van de bottom- up approach dus doe-ers in kracht zetten. Niet: de ene groep beslist top-down wat anderen gaan doen, maar juist het bevorderen van eigenaarschap! De bedenkers doen het; en worden in kracht gezet. Collectief zijn we meer dan de optelsom van losse projecten. Wij investeren daarom veel in leren en capaciteitsopbouw bij de uitvoerders. Zodat er niet alleen losse projecten worden uitgevoerd, maar tegelijk ook gebouwd wordt aan een duurzaam beter georganiseerde en capabele buurt. Asset Based Community Development wordt dat ook wel genoemd (zie o.a.https://wijzijnabcd.nl/over-abcd1/principes )

We zien dat voorheen de Vereniging Platform Kbuurt een tijd voor de buurt heeft gezorgd (enorme eerbied voor iedereen die er hard aan getrokken heeft), Helaas is dit op enig moment niet verder van de grond gekomen, omdat het wel een beslis- en overlegstructuur gaf. Maar onvoldoende uitvoerders en uitvoering bundelde en veranderkracht teweeg bracht.

Daarom kiezen we voor een stichting die onze zelf-organisatie kan ondersteunen; een stichting die niet een top-down bestuur kent wat op afstand verordonneert wat anderen moeten doen, maar een stichting die een groot en breed team actieve mensen de ruimte geeft zich in te zetten voor impact en resultaten; met een dagelijkse leiding die voor verantwoording daarvan zorgt en ondersteund met coördinatie.

We hebben een voorbeeld genomen aan een organisatie die zich inhoudelijk op een heeeeel ander vlak beweegt. Sertum. Zie https://www.sertum.nl/structuur-van-sertum/het-bureau-van-de-stichting-sertum/

Het is belangrijk dat de doe-groep en met name de dagelijkse leiding die alle ‘’doen’’ ondersteunt volgens principes van dienend leiderschap, verantwoording aflegt aan het bestuur van de stichting op afstand in een toezichthoudende rol. Handelen volgens de principes van Good Governance en Compliance heet dat. 

De mensen in het bestuur kunnen daarom geen deel uitmaken van de doe-groep.

  • De doe-groep initieert en coördineert de werkzaamheden, maakt jaarplannen en bewaakt dat er optimaal resultaat wordt behaald. Het is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en de uitvoering ervan. Denk aan de principes van zelfsturende teams in andere sectoren.
  • Het bestuur van de Stichting heeft als hoofdtaak de kwaliteitsbewaking en integriteit. Het bestuur stelt het beleid vast en ziet toe op de correcte uitvoering van de operationele taken, uitgevoerd door doe-groep.

Daarnaast bouwen we aan een raad van de actieve aangesloten bewonerskernen, die gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven en daarmee borging van de meest genetwerkte en actieve bewoners die hun buurtje en bewoners kennen tot in de haarvaten van de samenleving. Zie ook ons met vele partijen uitgewerkte plan om te werken naar ‘’100% organisatiegraad’’ (zie www.bit.ly/planzelforganisatiekbuurt en daarin met name www.bit.ly/hoofdstukzelforganisatie  ) omdat met alle bewonerskernen ook alle bewoners van de buurt kunnen worden bereikt en vertegenwoordigd op een manier die toch praktisch is en uitvoerbaar blijft.  De nadelen van ‘’iedereen mag overal over stemmen’’ (wat op papier mooi lijkt maar in praktijk in een buurt als de onze niet werkbaar is en tweedeling bevordert), kunnen zo voorkomen worden.

Werken via en met de bewonerskernen helpt ook om zelforganisatie op een nog meer lokaal niveau, bottom-up te realiseren die duurzaam van waarde is: de buurtjes en flats helpen om in zorg en eigenaarschap van de eigen omgeving te voorzien. 

Hart voor de Kbuurt ondersteunt daar waar we kunnen. We zijn een service instituut voor de buurt.

Een externe integriteitsbewaker maakt deel uit van hoe we de Governance structuur voorzien van een extra borging. Hierbij denken wij aan, en zijn in gesprek met, Stichting !Woon, omdat het in de lijn van hun opdracht van de gemeente Amsterdam ligt om bewonersinitiatieven en collectieven te ondersteunen en omdat ze hiermee ervaring hebben.

Daarnaast zijn we transparant in het delen wat we doen en wat het kost. Daarmee kan de buurt meekijken, daarmee kan de overheid meekijken, daarmee kan de SDC meekijken, daarmee kunnen externe kennisinstituten die dit experiment beoordelen meekijken. Online delen, laagdrempelig benaderbaar zijn via regelmatig buurtberaad en wekelijks Kbuurt uurtje. Dat stelt de representatieve democratie in staat wat te vinden van wat we doen. Als we niet presteren, gaan we vanzelf ‘’out-of-business’’ want zonder resultaat zijn we niet meer relevant en droogt het qua financiën op.

 

Eén reactie op “De ‘bijsluiter’ bij Stichting Hart voor de Kbuurt”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *