Raad van bewonerskernen wisselt actief info uit

Een druk bezocht kernraad, zowel fysiek op Klieverink 73 als online zorgde voor een levendige uitwisseling van ervaringen en tips. Vertegenwoordigers van nieuwe wijken als Switi, Mi Oso en (iets minder nieuw) Karspelhof II, maakten op 28 oktober kennis met al langer bestaande bewonerskernen als Kantershof en Koningshoef. Enkele kwesties hielden meerdere buurten bezig: parkeerdruk, vuilcontainers, verkamering en aardgas versus stadsverwarming. Het was indrukwekkend hoeveel betrokkenheid er is in de wijkjes en flats en hoeveel waarde een dergelijke interactie voor iedereen had om van elkaar te leren.

Er werd uitgelegd welke rol de raad van bewonerskernen speelt in de organisatie van de buurt (zie ook https://1104enzo.nl/de-bijsluiter-bij-de-formele-organisatie-stichting-hart-voor-de-kbuurt/ 

In de meeste buurten is men eigenlijk best tevreden met de buurt en men is heel tevreden met hoe Hart voor de Kbuurt de buurt probeert te helpen zich te organiseren. Hieronder enkele punten:

SCHOON HEEL EN VEILIG
-meerdere buurten houden prikacties tegen zwerfvuil. In Kantershof was hiervoor helaas weinig belangstelling. Tips werden onderling uitgewisseld

-er zijn soms te weinig containers. Deze kunnen aangevraagd worden bij de gemeente.

-er is een fietsendief actief die brutaalweg met een slijptol sloten doorslijpt. Opletten dus!

-In Mi Oso heeft de Vereniging van Eigenaren van de koopwoningen het rattenprobleem zelf opgelost via een particulier bedrijf. Via de gemeente/GGD duurde het te lang. Hier worden de bewoners lastig gevallen door vasthoudende verkopers van beveiligingssystemen ‘omdat dit in Zuidoost nodig is.’

-In Nieuw Kempering (achter de moskee) worden niet alleen containers geadopteerd  (als het er netjes uit ziet wordt er minder vuilnis neergezet), maar zelfs delen van straten; Er is een heel actieve ploeg bewoners.

– In 2 torenflats komen nu als experiment flatwachten.

– Iedereen die het kan wordt aangeraden kerntrekbeveiliging te zetten op de sloten van deuren en ramen. Er zijn 5 inbraken geweest in de wijk Switi Wonen.

GROENI
In Kantershof heeft het Greenteam ervoor gezorgd dat de woekerende duizendknoop -eindelijk- door de gemeente wordt aangepakt. Op termijn worden hier ook de geveltuintjes opgeknapt en schuurtjes geverfd.

VERKAMERING
Steeds meer wijken hebben te maken met verkamering (particulieren of beleggers die woningen kopen, splitsen en per kamer verhuren om winst te maken). Vooral Kleiburg heeft hier mee te maken en maakt bezwaar tegen vergunningen die de gemeente kan/moet verlenen. Inmiddels geldt een limiet voor het aantal verkamerde huizen/flats, maar de invulling hiervan geeft veel onduidelijkheden. Binnenkort een artikel hierover op de site. Wie de werkgroep wil benaderen kan contact opnemen met Sander Schreuder ( only.sander@gmail.com)

AARDGASVRIJ
Over aardgasvrij is het laatste woord nog niet gezegd. En het gaat ook om isolatie, en energie minderen. Denk ook aan: zonnepanelen, isolatie, triple glas. De nieuwere wijken zijn al van het aardgas af en gebruiken stadsverwarming.  Opmerkelijk was de felle tegenstand vanuit daar tegen stadsverwarming omdat je dan geen keuze hebt. Ook de nieuwe wijken zouden in het aardgasvrij traject gebruik moeten kunnen maken van een eigen plan

BUURTCOMMUNICATIE
Vanuit HartvoordeKbuurt:  de communicatie in de buurt wordt gaande houden, Bij de lage buurtjes  staan nu buurtpaaltjes met spandoeken die telkens aangepast kunnen worden: Nu een Aardgasvrij campagne bijvoorbeeld. Het wordt als heel effectief beoordeeld.

In veel buurten zijn inmiddels appgroepen en besloten Facebookgroepen actief waarin bewoners elkaar op de hoogte houden. Henk van de Belt (Kikkenstein) opperde om niet alleen  appgroepen per buurt te onderhouden maar (liever) per onderwerp zoals aardgasvrij. Op de website van 1104enzo komt binnenkort meer informatie over deze appgroepen en welke telefoonnummers erbij horen. Bewoners kunnen zich ook al opgeven voor updates van nieuwe berichten via de mail (zie de homepage). De redactie riep op om nieuws en informatie te sturen aan: redactie@1104enzo.nl

KMIDDEN
Het Kmidden traject komt op stoom. Er worden nu container ondernemers gevraagd om totdat er gebouwd gaat worden op het plein te staan om daar alvast leven te brengen.

BUURTPLAN 2021
Er is brede steun vanuit de voor de aanpak van Hart voor de Kbuurt en de activiteiten zoals afgelopen jaar zijn ontplooid. De week van 1104, het buurtfestival en een apart jongerenfestival. De wijkeconomie wordt gestimuleerd, met de jongeren is Hart van de Kbuurt aan de slag (jongerencentrum),  Er is een seniorenplatform 1140 en de inzet voor betere participatie en gehoord worden. Met het plan voor een dezelfde aanpak voor het komend jaar is men akkoord.

Op 19 november om 19 uur is er een Buurtberaad; op 27 januari 2021 is de volgende raad van bewonerskernen. Het volledige verslag van het overleg van 28-10 is te zien op  dit Google document. 

Foto: container-adoptant bij Kleiburg.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *