De avond 25 mei voor de aankondiging vertrek op 26 mei

Terugkoppeling van de spoedbijeenkomst op de 24 mei (de aankondiging van Saundra aan de nauw verwanten van het Masterplan de avond voor de publieke aankondiging).

Saundra Williams kondigde aan dat zij per 30 juni a.s. stopt als programmadirecteur Masterplan Zuidoost. Zij leest haar statement hierover voor. Ze vraagt de aanwezigen hierover niet naar buiten  te communiceren voordat het persbericht eruit is gegaan op de 25ste.

Het Masterplan gaat hiermee een nieuwe fase in, waarin opnieuw wordt gekeken naar de werkwijze, rol en opgave voor de alliantiepartners, de rol en positionering van de programmaorganisatie en de rol en positie van community-based werken en de community in het Masterplan. Saundra benadrukt dat er geen Masterplan kan zijn zonder de community en doet een oproep aan de community om de kans te pakken om hun rol te nemen in het werkelijk gezamenlijk oppakken van de opgave voor Zuidoost. Het werk, dat al gebeurde vóórdat er een Masterplan was moet voortgaan, voor de volgende generaties in Zuidoost.

De reactie vanuit de community op het vertrek van de programmadirecteur was emotioneel en liep uiteen van ongeloof, tot verdriet en boosheid. Maar ook vastbeslotenheid om dat wat er in gezamenlijkheid is gecreëerd voort te zetten, en de beweging die is ingezet onder leiding van Saundra, voort te zetten.

Daarmee heeft de community ook een duidelijke eis neergelegd in het vervolgproces en de nieuwe fase van het masterplan. De community  staat erop om mee te denken en te bepalen in welke richting  deze nieuwe fase van het masterplan zich gaat ontwikkelen. Niet vanaf de zijlijn, maar met een duidelijke rol en stem.

Er zijn twee actiepunten afgesproken voor de komende tijd:

  • In de week van 28 mei organiseert het programmateam 3 bijeenkomsten, zogenaamde community tafels, waar de aanwezigen in gesprek gaan over het bepalen van een strategie richting de alliantievergadering van 14 juni a.s.
  • De community wil op 14 juni tijdens de alliantievergadering in gesprek met de overige alliantiepartners om de koers voor de nieuwe fase te bepalen.

Het programmateam zal een faciliterende rol spelen in de voorbereiding.

Graag overleggen we op korte termijn met jullie op welke manier we het gesprek met de community en alliantiepartners kunnen voorbereiden.

Opgeschreven door het programmateam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *