Burgemeester antwoordt community namens alliantie 230615

Op 15 juni 2023 antwoordde de alliantie, bij monde van Burgemeester Halsema, op de door de Community van Zuidoost opgestelde brandbrief

de brief , waarvan de tekst hieronder is geplakt, is hier te dowloaden

Amsterdam, 16 juni 2023

Geachte leden van de Masterplan Zuidoost Community,

Hartelijk dank voor uw brief die wij gisterenochtend hebben besproken in de vergadering
van de alliantie. Wij zijn blij met de opening die u biedt en willen dan ook graag gehoor
geven aan uw verzoek. Wij hebben ook geen enkel bezwaar tegen een publiek gesprek.
Laten wij voorop stellen dat wij het vertrek van Saundra Williams betreuren en tegelijk ook
veel begrip hebben voor de redenen die zij opgeeft. Daar moeten wij lering uit trekken voor
het vervolg.

De alliantie is ruim 2 jaar geleden opgericht om een bijdrage te leveren aan de door
bewoners gewenste verbeteringen in Zuidoost. Behalve vertegenwoordigers van de
belangrijkste maatschappelijke organisaties en bedrijven uit Zuidoost en gemeentelijke
bestuurders, heeft het Social Pact zitting, net als de gekozen volksvertegenwoordigers van
het stadsdeel. Daarnaast werd het geluid van de bewoners ook sterk vertolkt door de
programmadirecteur en was er een zetel gereserveerd voor een vertegenwoordiging van
inwoners. Deze is sinds enige tijd helaas niet meer gevuld en dat is niet goed. Wij zouden het
heel fijn vinden als wij met u en andere bewoners in Zuidoost daarin een doorbraak kunnen
bereiken, waarbij het vanzelfsprekend ook om meerdere plekken kan gaan.
Daarnaast zien wij twee problemen die met het vertrek van Saundra met voorrang om een
antwoord vragen en die sterk overeenkomen met uw analyse:

– Met het masterplan is de afgelopen twee jaar belangrijke vooruitgang geboekt.
Mooie voorbeelden zijn het opknappen van woningen met middelen van het Rijk, de
actieve rol van jongeren via Jeugdlab, de ontwikkeling van de WijkActieteams, de
buurtrechtbank in Venserpolder en de samenwerking met bewoners in de Week van
Zuidoost. Het betekende ook het experimenteren met een nieuwe werkwijze waarin
een zelfstandig programmateam onder leiding van een programmadirecteur werkt
aan de ambities uit het Masterplan, samen met bewoners en de alliantiepartners. Er
breekt nu een nieuwe fase aan waarin de verhoudingen beter geordend moeten
worden om voldoende slagkracht te hebben voor de komende jaren. Het gaat om
vragen als ‘wie is eindverantwoordelijk?’, ‘welke rol speelt de gemeente?’ ‘hoe
kunnen de ambtelijke directies beter samenwerken ten dienste van de ambities van
het masterplan en dus voor de bewoners’ en ‘welke rol en positie hebben de
alliantie, de programmadirecteur en het -team?’ De vragen zijn simpel, de
antwoorden zijn dat echter veel minder. Het vergt – zoals u dat terecht opmerkt –
een ‘systeemwijziging’ en dat betekent dat traditionele werk- en bestuurlijke
verhoudingen moeten veranderen. Wij hopen met u daarover een open gesprek te
hebben;

– Zoals u terecht schrijft is het uitgangspunt van het Masterplan Zuidoost ‘het zoeken
en vinden van het eigenaarschap, de betrokkenheid en de ervaring van bewoners en
mensen uit het maatschappelijke veld bij alle stappen die wij zetten’. Als leden van
de alliantie werken wij met overtuiging aan dit uitgangspunt. Wij allen zijn er van
doordrongen dat het masterplan alleen kan slagen als wij nauw samenwerken. Wij
realiseren ons ook dat de alliantie juist dikwijls wordt ervaren als weinig in contact:
dit staat haaks op onze intenties. Er zijn vele mensen die op verschillende manieren
een organisatie vertegenwoordigen vanuit de alliantie. Over hoe we de nabijheid,
zichtbaarheid en aanwezigheid van de alliantie kunnen verbeteren, gaan we graag
met u in gesprek.

Wij zien uit naar het gesprek hierover en over de toekomst van het mooie stadsdeel
Zuidoost en maken graag nadere afspraken over datum en de invulling ervan.

Een hartelijke groet,

Namens de Alliantie Masterplan Zuidoost,

Femke Halsema (voorzitter)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *