Botulisme in water Bijlmerweide

Er is botulisme geconstateerd in de wateren van de Bijlmerweide: vissen en (water-)vogels gaan dood. Honden kunnen besmet raken door het eten van vissen en watervogels, die aan botulisme overleden zijn. Ook door het drinken van besmet water kan een dier ziek worden. Essentieel bij de bestrijding van botulisme is het verwijderen van dode dieren. Dit doet vogelopvang De Toevlucht.

Wanneer een kadaver achterblijft wordt het water verontreinigd met botuline. Het gevaar voor mensen bij botulisme in vijvers en sloten is overigens niet het botuline (het vogel-type is niet erg gevaarlijk voor mensen), maar besmetting door allerlei bacteriën die voorkomen in de rottende kadavers.

Gebleken is dat de meeste roofdieren in staat zijn om de door botulisme omgekomen dieren te eten zonder daar ziek van te worden. Dit is een indicatie hoe belangrijk een voedselpiramide is waarbij de niches zijn ingevuld. Foto: archief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *