Bijlmerweide op de schop

Rond de jaarwisseling beginnen de werkzaamheden voor de extra waterberging op de Bijlmerweide. Zo’n 100 bewoners uit Kantershof, Koornhorst, Geerdinkhof en de Garstkamp waren op 12 december 2013 aanwezig  voor de vierde bewonersbijenkomst daarover.  En… met succes.

200 bomen gered
Na een korte terugblik met de nodige verzoeken is een deel van het plangebied opnieuw beoordeeld en is het definitief conceptontwerp aangepast.  In het zuidelijke deel van Geerdinkhof,  ter hoogte van de Reigerkolonie, was in het conceptontwerp een nieuwe en extra brede watergang gepland met ernaast  een pad. Daardoor zou een nieuw eiland ontstaan. Het gevolg daarvan is dat er ongeveer 200 bomenvoor gekapt zouden worden.
Op dringend verzoek is het definitieve conceptontwerp aangepast in dat gebied. De eerder geplande extra brede watergang is versmald en het ingeplande pad is vervangen door een zogenoemd knuppelpad.  Nu hoeven nog maar 5 bomen gekapt te worden! Door zo’n  knuppelpad wordt bovendien de natuurbeleving vergroot.

natuurvroever300Denk mee over de beplanting
De vergroting van de natuurwaarde binnen de Bijlmerweide werd ook besproken.  De Bijlmerweide bestaat nu voornamelijk uit bomen en grasstroken. De verhoging van de natuurwaarde zal worden  vergroot door  de aanleg  van natuurlijke oevers met de aanplant  van heesters  tussen de natuuroevers en de bomen in.
Het stadsdeel vraagt buurtbewoners mee te denken over de locatie, het aantal en de  soort te planten heesters. De voorstellen kunnen worden gemaild naar Olga Appelman van het stadsdeel Zuidoost. Na de inventarisatie organiseert  het stadsdeel een wandeling met buurtbewoners door de Bijlmerweide om de voorstellen in de praktijk te kunnen beoordelen.

Bewoners houden toezicht op werk aannemer
Rond de jaarwisseling wordt gestart met de kap van 500 bomen direct gevolgd door de werkzaamheden voor uitbreiding van de(extra) waterberging en het plaatsen van nieuwe bruggen. het eerste kwartaal van 2015 zijn ook de heesters, oever- en waterplanten geplaatst en is het nieuwe ontwerp van de Bijlmerweide gereed.

De selectieprocedure van de aannemer is in volle gang. De uiteindelijke gekozen aannemer zal  naast de geplande werkzaamheden ook de eerste jaren het onderhoud van de Bijlmerweide worden gegund. Met  de gemeente en de gekozen wordt een vijfde informatieavond voor buurtbewoners ingepland.
Tijdens de uitvoer van de werkzaamheden is er een aanspreekpunt bij zowel de aannemer als het stadsdeel  voor op- of aanmerkingen van buurtbewoners en gebruikers van het park.  Daarnaast is er een commissie van toezicht opgericht. Een selectie bewoners van Geerdinkhof en Kantershof gaan  de werkzaamheden van de aannemer nauwlettend monitoren.

 Nieuwe brugontwerpen
In de Bijlmerweide zullen de bruggen van de secundaire watergangen (de smallere sloten) worden vernieuwd. De meerderheid van de aanwezigen heeft gekozen voor een elegante, stalen, roestbruine brug met een houten leuning. De bruggen zijn licht gebogen. De afstand tussen het water en de brug is dan minimaal 1 meter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *