Bijlmerweide nadert voltooiing

Het beeld van de nieuwe Bijlmerweide is zo goed als af. De amfibiepoelen zijn gegraven, de bruggen zijn nu allemaal aangelegd en het planten van nieuwe bomen en struiken is in volle gang.

grondlagenDe amifibiepoelen
Bij het graven van de amifibiepoelen was korte tijd goed te zien hoe de grond ter plaatse is opgebouwd. Links onderin beeld het pikzwarte, duizenden jaren oude (!) veen, dan een laag vette klei, dan wéér veen en daarbovenop het opgespoten zand uit de Gaasperplas.
Intussen zijn de poelen (één bij de Aldalbert Wagner schooltuinen en één in het bereklauwenveld) volgelopen met water en wachten we met spanning af wat er zich allemaal aan leven in gaat afspelen.

brugpaalBruggen bouwen
De afgelopen drie maanden stonden vooral in het teken van het vervangen van de bruggen. De Bijlmerweide is ontworpen als een parelsnoer van eilanden, verbonden door maar liefst 26 bruggen. En dat op een lengte van niet meer dan twee kilometer.
Vier van die bruggen zijn van beton, daar gebeurt niet veel mee. De overige 22 houten bruggen werden allemaal aangepakt. Dat wil zeggen: 18 vervangen; één nieuwe brug aangelegd en vier zijn verdwenen.
Het aantal mogelijke wandelroutes is door het verdwijnen van deze vier bruggen aanzienlijk kleiner geworden, maar daar is wel een meer open ruimte, met breder water en langere zichtlijnen voor teruggekomen.
De bruggen hebben in de meeste gevallen een boogvorm, een kano kan er met weinig moeite onderdoor varen. De boogbruggen hebben allemaal hun eigen, unieke maten en hun eigen tekening, maar ze worden wel allemaal volgens hetzelfde recept aangelegd.
Eerst werd er een open metalen buis van 8,5 meter lang, tot op de zandlaag de grond in gedreven. Dat gebeurde met een trilblok. Daarna werd er beton in gestort. Na het schaften – want dan schijnt het beton in de pijp zijn optimale vorm te hebben aangenomen – wordt de bekisting eromheen met beton opgevuld.
Al vormen de smalle boogbruggetjes tegen de achtergrond van de rechtlijnige bebouwing volgens sommigen een stijlbreuk, het lijkt er toch op dat de meeste gebruikers van het park enthousiast zijn over het eindresultaat.

bomeninwaterWateroverlast
De grond die is afgegraven om de waterberging te realiseren, is uitgestort over een aantal velden. Deze hebben een hoger niveau gekregen. Het regenwater dat er opvalt, samen met het water uit de afgegraven grond, is uitgestroomd naar de eromheen liggende gebieden. Veel stukken aan de oostkant van de Bijlmerweide zijn ‘s winters erg nat. Deze keer stond er heel veel water, ook op terreinen die anders redelijk droog bleven. Hele stukken bosplantsoen bleven continu onder water staan.
De bewonersadviesgroep Bijlmerweide heeft een dringend beroep gedaan op medewerkers van het stadsdeel om hier iets aan te doen. Het gevolg was een gezamenlijke inspectie.
Drie grote populieren stonden op omvallen en zijn kort daarna, veiligheidshalve omgezaagd.
Op vier plaatsen is er voor extra afwatering gezorgd, door pijpen te trekken onder de paden door, om de afwatering van de opgehoogde velden te verbeteren.
Om daarbij de geasfalteerde paden niet te hoeven openbreken is een expert ingevlogen uit het Friese Burgum, gespecialiseerd in de raketmethode. Zoiets verzin je niet.
Bij zo’n afwateringspijp is het nog een hele kunst om te voorkomen dat hij niet binnen de kortste keren verstopt zit met zand en bladeren. Er wordt daarom aan de natte kant een betonnen rioolkolk geplaatst, net als om het regenwater bij trottoirs af te voeren. In de aanloop naar deze kolk wordt met betonklinkers een licht golvend patroon aangelegd. Zo wordt ervoor gezorgd dat er uiteindelijk zo min mogelijk zand met het water meegevoerd wordt.

GroCanadGansObservaties
De afgelopen maanden is de grond behoorlijk omgewoeld, en daarbij zijn de nodige lekkernijen voor vogels aan de oppervlakte zijn gekomen. Dat zal één van de redenen zijn dat er veel vogels gesignaleerd zijn, die we tot nu toe niet of weinig zagen in de Bijlmerweide: koperwiek, appelvink, grote gele kwikstaart, zilverreiger, lepelaar, ijsvogel en de zeldzame grote Canadese gans (zie foto). Heeft u ook interessante observaties te melden, mail ze naar adviesgroepwaterbergingbw@gmail.com. Zij houden de ontwikkelingen in het gebied gezamenlijk bij.

Tekst: Reynout van der Poel (Adviesgroep Waterberging Bijlmerweide)
Foto’s: Els Velzing en Reynout van der Poel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *