Bewoners Ktorens en De Key in gesprek over aardgasvrij transitie

Donderdag 15 dec was er een gesprek met de Gemeente, Woningcorporatie De Key en Energieleverancier Vattenfall. Het betreft de wens de 4 K-torens in de toekomst zonder aardgas te kunnen verwarmen. Zie ook www.1104enzo.nl/kbuurtaardgasvrij  Alle eerbied voor De Key hoe deze de bewoners overal in meeneemt.

Aanleiding tot dit gesprek was een zogenaamde mantelovereenkomst die recent is gesloten tussen de gemeente, de Key en Vattenfall,

Zie daarover het persbericht ‘’warmtenet’’ dd 29 november 2021 van de woningcorporaties,

en oa opgepikt op https://www.nul20.nl/contact  waarop van bewoners als volgt een reactie kwam

Ter informatie: Samen met bewoners – via de 4 toren commissies en gecoördineerd vanuit Hart voor de Kbuurt – is De Key de mogelijkheid aan het onderzoeken hoe de Ktorens het best aardgasvrij kunnen worden. Een dergelijke systeemwissel vraagt dat 70% van de bewoners daarmee instemmen. Voor De Key schept het warmtenet van leverancier Vattenfall  de mogelijkheid om meegenomen te worden voor de subsidieregeling die de gemeente heeft uitgetrokken voor stadswarmte. Dit kan helpen de kosten voor bewoners substantieel te drukken.

Bewoners hebben aangegeven nog niet zover te zijn en

A) eerst te willen isoleren en besparen voordat er een systeemwissel plaatsvindt

B) willen weten welke mogelijkheden er verder ook nog zijn

C) Wat die leveren op de voor bewoners belangrijke punten

Ad A: isoleren: De inzet op isoleren heeft tot alvast gevolg gehad dat er extra budget daarvoor wordt vrijgemaakt, tot een bedrag van 500 euro per woning, en er de afgelopen weken speciale metingen zijn verricht in de K flats op basis waarvan kan worden gekeken hoe beter te isoleren zie LINK NAAR PEUTZ RAPPORT KAN LATER HIER ( Firma Peutz geeft recent metingen gedaan naar de isolatie van de flats).

Ad B: Welke systeem mogelijkheden zijn er ?: De Key heeft een extern bureau alle alternatieven op een rij laten zetten, inclusief een extra scenario aangedragen door bewoners, om   https://drive.google.com/file/d/1xhq_TQ6a6o7cDd-k4xzOIlzdUwXW_sg7/view?usp=sharing De bewoners kijken daar nu naar, daarin ondersteund door Stichting !Woon .

Ad C belangrijk voor bewoners: Het gesprek van 15 dec met Vattenfall was een gelegenheid voor Vattenfall om nog weer te horen wat voor bewoners belangrijk is.

 1. Betaalbaarheid: de woonlasten voor huishoudens met lage en middeninkomens mogen niet stijgen als gevolg van de kosten van de warmtetransitie;

 2. Gelijkheid: ongelijkheid en segregatie (een grotere kloof tussen arm en rijk), mag door de transitie niet vergroot worden;

 3. Open karakter: de keuze voor (uitvoerings-)partijen vindt bij voorkeur plaats via marktwerking en op basis van meerdere aanbieders

 4. Duurzaamheid: de warme transitie moet leiden tot zo duurzaam mogelijke, aardgasvrij oplossingen., dat is

  1. inclusief isolerende en besparende maatregelen.

  2. het liefst wordt energie lokaal duurzaam opgewekt in plaats van betrekken van een systeem,  opdat die warmte dan elders  kan worden geleverd en ingezet

 5. Social Return: Werkgelegenheid/scholing: de transitie brengt werk met zich mee op buurtniveau dat we ook op buurtniveau willen invullen.

 6. Bewonerseigenaarschap en -gebruiksacceptatie

Daarin willen bewoners niet alleen mooie beloftes horen, maar ook weten dat het gaat gebeuren zoals wordt gezegd dat het zal gebeuren.

Zo’n plaatje is prachtig, maar welke garanties heb je dan als bewoner? Want eenmaal ingestapt in Warmtenet, kun je als bewoner niet meer terug en niet meer van leverancier wisselen. Is er dan bijvoorbeeld een boetebeding voor Vattenfall bij het niet halen van duurzaamheids doelstellingen? en hoe bewaak je dat de woonlasten idd niet toch gaan stijgen later als gevolg van de warmtetransitie, hoe borg je dat?

Vanuit stichting WOON werd aangekaart dat er meer onderzoek moet worden gedaan naar de technische kant van het verhaal en de risico’s die het met zich meebrengt, voor het omschakelen naar stadswarmte. Omdat bij voorgaande wisselingen in Zuidoost onvoorspelde problematiek is gebleken en de energierekeningen hierdoor hoger oplopen voor bewoners. Welke risico’s er zijn en wie deze risico’s op zich neemt moet duidelijk worden voordat er een keuze kan worden gemaakt.

De mogelijkheid om een modelwoning in te richten werd besproken. Daarmee kun je alvast kijken wat je tegenkomt bij een omschakeling

Volgende week is een vervolggesprek gepland tussen dezelfde partijen om voor de stadswarmte optie op een aantal van de vragen met antwoorden te komen, voordat de keuzes voor een systeem wissel ons als bewoners worden voorgelegd.

Ook is er de komende week een apart gesprek met specifieke informatie hoe de K-buurt beter gaat worden als gevolg van de sociale investeringen van Vattenfall (Social Return: werkgelegenheid/scholing) , iets wat door Hart voor de Kbuurt destijds (september 2020) al extra in afwegingskader voor de principenota is benadrukt.

Tot zover deze update. Meer weten? Kom bijvoorbeeld langs op het wekelijks Kbuurt uurtje, iedere donderdag van 17:00-18:00 in Buurthuis Bonte Kraai of hybride op zoom via www.bit.ly/kbuurtzoom  (Tijdens lockdown alleen digitaal ! )

Afbeelding: Firma Peutz deed recent isolatie metingen in diverse woningen en de flats

Eén reactie op “Bewoners Ktorens en De Key in gesprek over aardgasvrij transitie”

 1. Er zitten heel veel verborgen en onbekende kanten aan de verduurzaming en energietransitie van de Torenflats van de Key aan de Karspeldreef!

  De expertise van !Woon en de kennis en ervaring van de werkgroep Aardgasvrij is hierin essentieel!

  Bezorgde groet,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *