Bewoners kiezen ontwerp speeltuin Kantershof / Laag Kouwenoord

Vanmiddag kozen bewoners van het speeltuin comité Laag Kouwenoord en van Kantershof voor een speeltuin ontwerp. Die speeltuin komt op wat nu nog een trapveldje is tussen de twee wijkjes in. Er wordt nog deze zomer aangevangen met de inrichting. Er  komt een voetbalveld en prachtige speeltoestellen.

De speeltuin maakt onderdeel uit van het Ontwikkel-Je-Buurt traject wat de buurt, via Hart voor de Kbuurt samen met de Gemeente doorloopt. Daarin worden op dit moment allerlei fysieke verbeteringen in de Buurt doorgevoerd op basis van de wensen van de mensen. 

Dit plekje en deze speeltuin is in 2018 een van de grote redenen geweest voor Hart voor de Kbuurt om zelf als bewoners de participatie rond de te besteden gelden ter hand te willen nemen. Er waren destijds al plannen bij stadsdeel voor de besteding van de fysieke verbeter-gelden. Maar zoiets als deze speeltuin stond niet in de plannen. Terwijl buurtbewoners er al jaren om vroegen. Zo komt het dan toch nog  allemaal goed. 

Met veel dank aan een ieder die zich er  zo enorm voor voor heeft ingespannen.

#ontwikkeljebuurt #hartvoordekbuurt

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *