Begraven op de A9?

De toekomstige overkapping van de A9 (Gaasperdammerweg) kan heel mooi ingericht worden als Wereldbegraafplaats. Zo’n park zou ook een interessante bijdrage kunnen zijn aan een mogelijke Floriade in 2022. Dit stelt een groepje architecten onder leiding van de directeur van het bureau citymarketing van Zuidoost in een brief aan het stadsdeel.

Als alternatieve locatie zou een gedeelte van het Gaasperpark in de buurt van Boerderij Langerlust gereserveerd kunnen worden. Zuidoost is met 80.000 inwoners zo groot als Purmerend maar ontbeert een eigen begraafplaats, stellen de initiatiefnemers, waaronder architect Peter Dautzenberg.

Uit de brief:

‘Wij begrepen dat in een recent raadbesluit is vastgelegd dat er vanwege het ontbreken van een geschikte locatie en de beschikbaarheid van begraaflocaties buiten het stadsdeel geen begraafplaats zal worden gerealiseerd in Amsterdam Zuidoost. Wel wordt er gekeken naar de realisatie van een rouwcentrum.

Met respect voor het eerder genomen besluit zouden wij de politiek willen verzoeken of met onderstaand gedurfd plan alsnog een heroverweging van het eerder genomen besluit zou kunnen plaatsvinden.

Naast de politieke wenselijkheid en locatietechnische eisen zal in samenwerking met commerciële marktpartijen uit de uitvaarwereld onderzocht worden of een commerciële exploitatie van de Wereldbegraafplaats haalbaar is. Daarbij moet niet uit het oog worden verloren dat de markt voor een multiculturele Wereldbegraafplaats groter is dan Zuidoost en wellicht ook bewoners van Amsterdam en Nederland interessant kan zijn.

Wereldkaart

Het idee bestaat uit de ontwikkeling van een Wereldbegraafpark in Amsterdam Zuidoost in de contouren van de wereldkaart met alle werelddelen en tussenliggende oceanen (lavendelvelden). Zuidoost met zijn 130 culturen is bij uitstek de plaats voor het (nationaal) Wereldbegraafpark.

Wat zou er mooier zijn als bewoners symbolisch in hun ‘eigen aarde’, ‘werelddeel’ en ‘land’ begraven zouden kunnen worden. De Ghanezen in Afrika, de Surinamers in Zuid-Amerika en de Europeanen in Europa.

Het Wereldbegraafpark valt met zijn vele groen onder de noemer ‘Urban Green’ en realisatie zou uitstekend passen binnen het bid van Amsterdam Zuidoost voor de Floriade 2022: The Green City/Urban Green.

Aarde meenemen

Aangezien de Floriade dé wereldtuinbouwtentoonstelling is, kan als onderdeel van het programma aan de deelnemende landen gevraagd worden hun land/werelddeel van het Wereldbegraafpark met cultuur- en natuureigen elementen in te richten. Daarnaast wordt aan de landen gevraagd symbolisch een kubieke meter aarde mee te nemen.

Een uitkijktoren maakt deel uit van het Wereldbegraafpark en maakt het mogelijk voor bezoekers om de contouren van het park te zien. De randen van de continenten zijn de wandelpaden van het park. De oceanen zijn bloemenvelden.’

In opdracht van Peter Dautzenberg hebben studenten van de Hogeschool van Amsterdam afdeling Bouwkunde een visualisatie gemaakt van de Wereldbegraafplaats.

 

3 reacties op “Begraven op de A9?”

 1. Zeer slecht idee, wij willen helemaal geen begraafplaats naast de deur, om dagelijks aan ons verdriet te worden herinnerd.
  Jullie praten over culturen en hun gebruiken, zonder daar maar enig onderzoek naar hebben gedaan.

 2. Eerst wordt een uitbreiding van de A9 je door de neus geboord, dat is al triest genoeg en dan wordt er nog eens een begraafplaats voor je huis gebouwd. Alleen maar prestigieuze ideeen van mensen die helemaal niets hebben met Amsterdam Zuidoost en al helemaal niet met de multiculturele bevolking van Amsterdam ZO. Ze hebben helemaal geen kennis van de verschillende culturele religies en hun waarden. Geloof me, die zitten echt niet te wachten op een begraafplaats voor de deur. Net als F.Jansen al aangeeft, een heel slecht idee. Bouw dat maar ergens in Naarden, Bussum, Bloemendaal of Wassenaar, dan zal uiteraard naar de bewoners geluisterd worden. Ach, dit betreft maar Amsterdam Zuidoost, voorheen Bijlmer, daar wordt niet geluisterd naar de bewoners. Alle protestacties tegen de verbreding A9 en evt.alternatieven worden zo van tafel geveegd. Wees solidair met de bewoners van Amsterdam Zuidoost en bouw gewoon een mooi park op die A9 als genoegdoening tegen de verbreding.
  Als alternatief wordt een gedeelte van het Gaasperpa in de prullebak met dit park genoemd. Laat dit mooie park zoals het is. Ballorig is al gebouwd,wat afbreuk doet aan het groen. Verder zijn de mensen met hun verschillende culteren fervente bezoekers van het Gaasperpark, ook dat is geen optie voor een begraafplaats.

 3. Dit voorstel is niet nieuw, al in de 90er jaren is dit idee voor de Bijlmerweide geopperd. Het heeft nogal wat haken en ogen mijns inziens;
  Ook als de keuze van de Floriade niet op Zuidoost valt zou de Bijlmerweide wel weer eens in beeld kunnen komen voor deze begraafplaats.
  De vraag is o.a. waar bezoekers moeten parkeren, opofferen van de groene ruimte? Er moet logistiek nogal wat gebeuren om e.e.a.mogelijk te maken. Toegangsweg? De provinciale weg is niet de meest geschikte weg hiervoor. En mag er in de open lucht verbranding van lichamen plaatsvinden? Dit lijkt mij bij een woonwijk trouwens niet wenselijk. Wellicht biedt de Gaasperplas voor al deze zaken een betere oplossing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *