AGG vreest levensgevaarlijke oversteek op tunneldak

Het park op de Gaasperdammertunnel wordt straks voor voetgangers en fietsers op sommige plekken levensgevaarlijk. De Aktiegroep Gezondheid Gaasperdammerweg (AGG) vindt de oversteek op het tunneldak van de Huntumdreef niet veilig. Op deze weg wordt vaak hard gereden en als de weg binnenkort weer open gaat, is er geen enkele voorziening voor overstekende voetgangers, op wat ‘kanalisatiestrepen’ na. Protesten en brieven van de AGG aan de wethouder hebben tot nu toe nauwelijks effect gehad, ondanks dat de stadsdeelcommissie Zuidoost en het lokale bestuur achter de eisen staan.

Wat is er aan de hand? Naar nu blijkt bestaat het tunnelpark niet uit twee delen (doorsneden door de Gooiseweg), zoals gedacht, maar uit drie: ook de Huntumdreef doorsnijdt het park. Hierdoor is er meer sprake van plantsoenen dan van een heus park. De bouw van de tunnel is de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat, de invulling van het tunneldak de zaak van de gemeente. Toen de AGG zich de situatie op de Huntumdreef in 2020 realiseerde, is er verzocht om een voetgangersbrug. Nee, dat was te duur. De gemeente beriep zich op een oud advies van een ambtelijke commissie (de Centrale Verkeerscommissie) uit 2016 (!) die oordeelde dat extra voorzieningen als een zebrapad of een intelligente verkeersinstallatie niet nodig waren. In deze commissie had Cliëntenbelang Amsterdam, die opkomt voor inwoners met een lichamelijke handicap, (chronische) ziekte of verstandelijke beperking, toen nog geen stem.

Begin deze maand heeft wethouder Egbert de Vries -eindelijk- een formele reactie (een ‘Raadsinformatiebrief ‘) verzonden aan de stadsdeelcommissie Zuidoost, zijn adviseur Age Niels Holstein heeft een cc aan de AGG gestuurd. Hierin staat onder meer: ‘Verkeersveiligheid is een speerpunt van het verkeersbeleid van het college. (…) De ambtelijke toezeggingen bieden een goede garantie voor een verkeersveilige inrichting van de Huntumdreef in het toekomstige park op het tunneldak. Tot de openstelling is er voldoende tijd om de verkeersintensiteit op de hergeprofileerde Huntumdreef te beoordelen. Het college ziet op grond van het bovenstaande geen aanleiding om af te wijken van het CVC-advies. Het college zal geen verzoek doen aan RWS, als opdrachtgever van de herprofilering, in het toekomstige park op de Huntumdreef een voetgangersoversteek met een intelligente verkeersregelinstallatie aan te leggen.’

‘Teleurstellend’,  vindt de AGG de brief. In een reactie schrijft de AGG: ‘Als er bij opening van de weg op 14 juli geen verkeersregelinstallatie (op afroep), geen zebrapad en drempels zijn aangelegd, dan stelt de AGG vast dat de gemeente de bescherming van voetgangers en automobilisten niet een hoge prioriteit geeft. De AGG vreest dat de gemeente pas na gaat denken als er een ernstig incident plaatsvindt. Het lijkt ons beter als de gemeente vooruit kijkt dus preventief handelt en de herprofilering van de weg gebruikt om alle mogelijke veiligheidsinstrumenten toe te passen.’

Verkeersveiligheid als speerpunt van het verkeersbeleid van het college lijkt op deze manier een holle frase.

Zie hier voor een eerder bericht over deze kwestie: en kijk op de Facebookpagina van de Gaasperdammertunnel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *