Aangepast plan K-savanne

Het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer (PVB) gaat het ontwerp voor een deel van het terrein van het oude winkelcentrum Kraaiennest aanpassen. Over vier weken komt het PVB met een nieuw ontwerp waarin meer van de wensen van de bewoners terug te vinden zijn. Op de bijeenkomst op 2 september in buurthuis de Bonte Kraai hadden het Platform K-buurt, bewoners en Platform Gehandicapten Zuidoost veel kritiek op het voorstel voor de inrichting van de ‘K-savanne’.

Het terrein mag voor tien jaar ingevuld worden, tijdelijk dus. Er is twee ton beschikbaar: één ton van de uitvoering en één ton voor het beheer. De ontwerptekening van het PVB heeft alleen nog betrekking op het deel dichtbij buurthuis Bonte Kraai. De overige twee delen moeten nog ingevuld worden. In november 2013 is een bijeenkomst met bewoners geweest waarin veel ideeën verzameld zijn, van een skatepark of skeelerramp tot visvijvers en moestuinen. Later zijn toegevoegd: een fontein en een doolhof van tuintegels. In mei 2014 is er een excursie geweest naar plekken in Amsterdam die als voorbeeld en inspiratie konden dienen.

Treurwilgen
Het Platform K-buurt vroeg zich af waarom het zo lang heeft geduurd voordat er een plan op tafel ligt waar dan ook nog de wensen van de bewoners nauwelijks in zijn meegenomen. Argumenten voor of tegen deze voorstellen zijn niet gecommuniceerd. Het ontwerp van het PVB (zie foto’s)  gaat uit van een traditioneel park met treurwilgen, hagen in de vorm van honingraten (zoals de klassieke flats in de Bijlmer), onverharde paden met gras en bloemperken. Aan de zijden van het buurtcentrum en aan het einde van dit deel komen aarden wallen. Deze aarde is afkomstig van afgravingen bij de flat Kleiburg die de gemeente anders moet afvoeren. Ook staan er picknickbanken en –tafels gepland, gemaakt van omgehakte bomen van de omgeving van Kleiburg.

Impressie Bijlmertuin

Spelelementen
Op de bijeenkomst is gepleit voor: meer spelelementen, minder bomen, een mooie fontein als blikvanger, het betrekken van houtkunstenaars uit de omgeving bij het maken van de banken en tafels, hoogteverschillen in de aarden wallen, betere verlichting (nu: geen), aandacht voor sociale veiligheid en toegankelijkheid voor scootmobielen (en kinderwagens). Creatieve voorstellen als het verbouwen van hop voor het toekomstige Kleibier kunnen mogelijk in de tweede fase verwerkt worden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *