Werk rond vernieuwing Gaasperdammerweg

Rijkswaterstaat gaf op 11 september in het Planetarium uitleg over de ondertunneling van de Gaasperdammerweg tussen Diemen en knooppunt Holendrecht.

Nwe Gaasperd wegOnder grote belangstelling van omwonenden en andere geïnteresseerden gaven experts van RWS uitleg bij de plattegronden in de zaal. De presentatie begon met enige algemene informatie. Daarna werden de werkzaamheden besproken die verricht moeten worden voordat met de vernieuwing van de weg kan worden begonnen:

het verleggen van kabels en leidingen
Een gigantische operatie omdat deze van noord naar zuid op 35 meter diepte
moeten worden doorgetrokken. De bouw van de tunnel, die in 2016 begint, kan dan ongestoord plaats vinden. Met een grondboor wordt een gang gemaakt om de kabels van 12 verschillende maatschappijen (!) te kunnen doortrekken. Een goede coördinatie is noodzakelijk om te voorkomen dat iedere kabelbeheerder dat voor zich moet doen.

Zowel aan de noord- als aan de zuidkant moet grond worden vrijgemaakt voor de
machines en grondboren om de kabels te kunnen doortrekken. Ook waterleidingbuizen worden verlegd. Dat gaat ten koste van veel bomen.
Afhankelijk van de unieke waarde daarvan worden zo veel mogelijk bomen teruggeplant. Vooral aan de zuidzijde van de Langbroekdreef zal dat het geval zijn.

De consequenties voor Kantershof zijn tamelijk gering. Er is een boring nodig en een ‘overkluizing’ voor het verleggen van de kabels. Deze liggen nu langs het Geerdinkhofpad. Aan de noord- en zuidkant zullen langs dat fietspad enige bomen weg moeten.
Voor iedere locatie is een aanplantplan gemaakt. Omwonenden hebben nu de gelegenheid hun visie daarop te geven.
Begin 2014 zal een informatie-avond worden belegd. Informatie daarover volgt tegen die tijd.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *