Volle hoorzitting over markt

Er was veel kritiek te horen op het wisselvallige beleid en de gebrekkige communicatie van Stadsdeel Zuidoost over de markten in Zuidoost gisteravond tijdens de hoorzitting over de mogelijke terugkeer van de markt in de K-buurt. Vanwege het grote aantal insprekers was de reguliere vergadering van de Commissie Maatschappelijke Ontwikkelingen een hoorzitting geworden. De gewone vergadering met de portefeuillehouder, waar de bevindingen van deze hoorzitting worden besproken, is verschoven naar donderdag 19 september.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vertegenwoordigers van marktkooplieden en winkeliers, Platform K-buurt en bezorgde bewoners maakten de commissieleden duidelijk dat ze graag weer een markt in de K-buurt willen. Tegelijk waren er veel kanttekeningen bij het rapport (quick scan) van Taus Communications over deze kwestie. Het rapport stuurt aan op een kleine markt (40 kramen) in beheer door een ‘Stichting Kraaiennestmarkt’ aangestuurd door bewoners, ondernemers en marktmensen. De marktmensen met vaste plaatsen zien zo’n kleine markt in eigen beheer niet zitten. Zij vinden bovendien dat de beheerkosten omlaag kunnen.

Platform K-buurt
Namens Platform K-buurt sprak voorzitter Henk van de Belt de commissie toe: ‘ Bewoners, ondernemers, marktmensen willen vooralsnog liefst een markt van 80 kramen waarvan de branchering deels door de bestaande markt en deels door bewoners en ondernemers wordt bepaald. Voor starters dienen kramen beschikbaar te zijn. Van de geënquêteerden voor het rapport wil 92% de Kraaiennestmarkt terug die vorig jaar met inmiddels herroepen argumenten is ‘verplaatst’ naar het Anton de Komplein.

Jammer dat bewoners en ondernemers destijds niet naar hun mening is gevraagd over het opheffen van de Kraaiennestmarkt. Er is bij bewoners onbegrip en ergernis over het ontbreken van een gezellige markt. Lokale ondernemers, die het vele extra jaren moesten uithouden in het verloederde Kraaiennest, missen nu de markt als extra omzetgenerator. Het herstellen van het marktplein, incl. de aansluitpunten, dient logischerwijs door de beheerder, het stadsdeel, betaald te worden. Er werd op de vergadering aangegeven dat er nog gelden voor beschikbaar zijn.

Slow scan
Op een spoedvergadering van het K-platform op 4 september met bewoners, Kameleon-ondernemers, marktmensen en raadsleden, werd het onderzoeksrapport (‘quick scan’) dat na bijna 9 maanden plots was opgedoken in hoofdlijnen behandeld. Op 8 januari 2013 is tijdens of na een commissievergadering de ‘quick scan’ toegezegd. Ondanks herhaald aandringen op spoed kwam het rapport pas eind augustus uit.

Platform K-buurt wil meer duidelijkheid over de diverse mogelijkheden voor een markt. De korte tijd tussen het uitkomen van het rapport en de behandeling in de raadscommissie maakt bestudering ervan en goed overleg met de bewoners, ondernemers, marktmensen en stadsdeel onmogelijk. Anderzijds wordt gevreesd dat het besluit over de Kraaiennestmarkt over de verkiezingen in maart 2014 heen worden getild. Platform K-buurt pleit voor een informatieavond voor alle betrokkenen.’ Klik hieronder voor het rapport:

Rapport verkenning naar een warenmarkt in de K-buurt 25062013

Foto: op het scherm links Henk van de Belt

Eén reactie op “Volle hoorzitting over markt”

  1. Ik denk dat het de verkiezingen van 2014 moet zijn en graag een paar “winkel van sinkel” kramen, mensen die biologische waren willen kunnen wel ergens anders terecht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *