Vertraging voor de Containerondernemers…

Hoe staat het eigenlijk met de ondernemers die een bedrijf willen opzetten in tijdelijke containers op het grasveld bij de Bonte Kraai?  In totaal hebben al zo’n 15 kandidaten uit Zuidoost zich aangemeld. Het project is nu in de organisatorische fase beland: wat zal de precieze plek worden? En wat gaan de ondernemers straks betalen aan ‘vaste lasten’?  De gemeente heeft een speciale projectmanager aangesteld die zich hiermee bezighoudt. Die heeft onlangs onderstaand bericht gestuurd:

‘Half januari van dit jaar hebben wij u een tussenbericht gestuurd. Wij wilden u uiterlijk eind februari meer laten weten .

Dat is nog niet gelukt omdat op dit moment nog te veel onduidelijkheid over de voorwaarden en daarmee kosten waaraan voor het inrichten van een containerpark moet worden voldaan.

Wij beseffen hoe moeilijk het ondernemen is in deze tijd. Daarom is het belangrijk dat wij de kosten en de voorwaarden voor het starten met een bedrijfsruimte zo goed mogelijk voor u in beeld willen brengen.

De informatie over de prijs van de kavel en de inrichtingseisen van het terrein hebben wij nog niet op orde. Hierover is binnen de gemeente nog ambtelijk en bestuurlijk overleg nodig.

Het goede nieuws is wel dat er binnen de gemeente een apart projectteam geformeerd wordt voor ondernemers containervillage Kraaiennest . Zelf ben ik daar de projectleider van en daarmee uw aanspreekpunt in het verdere traject.

Zodra wij over de benodigde informatie beschikken laten we dat aan u weten.

Met vriendelijke groet,

Jiska Zondag, Projectleider Flex, Gebiedspool stadsdeel Zuidoost’.

Er komt een raad van advies  waarin ook winkeliers Kameleon vertegenwoordigd zijn. Het is namelijk niet de bedoeling dat de ondernemers  concurrentie vormen voor bestaande winkels maar aanvullend zijn voor de buurt. Leuke en diverse Horeca fleurt de buurt op en is ook voor de winkeliers weer positief.

Volgens bewonersorganisatie Hart voor de Kbuurt duurt het allemaal te lang. Het plan werd in oktober 2020 opgepakt vanuit het Kmiddencocreatie traject, met in gedachte een 9 maanden uitvoeringstermijn zodat zomer 2021 er iets zou staan. Het blijkt nu dat de doorlooptijden van elke stukje informatie vinden, zoals ”hoe kunnen leidingen aangelegd worden” en ”wat kost dat dan”, waarbij verschillende diensten van de overheid betrokken zijn en veel op elkaar wachten, het tot enorm lang proces maken.

De K-buurt ondergaat de komende jaren een transformatie.  Totdat er gebouwd gaat worden op  K-midden, komt er gelegenheid om op de leegstaande kavel voor de Bonte Kraai buurtgerichte winkeltjes, bedrijfjes en daghoreca te beginnen vanuit tijdelijke containers die door de ondernemers zelf geregeld worden. Streven blijft voor de zomer van 2021 te starten. Met kansen voor grassroots ondernemers  en het gaat om het toevoegen van ‘bruis’ aan de buurt. Ongeveer 2 jaar kunnen de containers blijven staan. Zie ook https://youtu.be/jP-9iNgT6aQ

Zie hier een reportage van  NH TV met aandacht voor de container-ondernemers.

Na deze kennismaking volgt een uitwerksfase voor de aanmelders en een selectie waarbij getracht wordt een optimaal aanbod te bieden aan de buurt. De gelukkigen krijgen een contract met de gemeente voor de  huur van de grond en er wordt voor elektra e.d. gezorgd. Er wordt gepoogd  een zogenoemde ‘regelvrije zone’ te regelen,  waardoor niet allerlei vergunningen hoeven te worden aangevraagd. Voor hoeveel containers er plek is, is nog onduidelijk, mogelijk worden containers ook gestapeld.

Lees meer over het kmiddentraject op www.1104enzo.nl/kmiddencocreatie
en via #kmiddencocreatie .

Eén reactie op “Vertraging voor de Containerondernemers…”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *