Veel vragen over tunnel

Honderden soms ongeruste bewoners van Kantershof en diverse wijken aan de Gaasperdammerweg bezochten afgelopen donderdag 6 en vrijdag 7 maart de info-avonden van Rijkswaterstaat over de voorbereidende werkzaamheden voor de ondertunneling van deze weg. De avonden waren in het Planetarium aan de Kromwijkdreef en werden veel drukker bezocht dan Rijkswaterstaat had voorzien. Bezoekers konden terecht bij deskundigen voor informatie over de precieze boorlocaties, de werkzaamheden en de hinder in de directe omgeving. Ook informeerde Rijkswaterstaat over de begroeiing en de herplant en over de inrichting van het grote park dat op het dak van de tunnel komt.

Met een grote driedimensionale animatie werd inzichtelijk hoe de situatie zal zijn als de werkzaamheden, planning: 2020, af zijn. Op diverse tekeningen en situatieschetsen aan wanden en op tafels kregen bezoekers een idee van de omvang en gevolgen van het project. De impact ervan zal groot zijn en is nu al aanzienlijk. Veel bewoners zijn geschrokken van alle bomen en struiken, soms ver van de weg in woonwijken, die gekapt zijn voor de aanleg van de tunnel. Dat komt omdat veel kabels en leidingen verlegd moeten worden. Buurtbewoners, onder meer in Kantershof, waren hiervan niet op de hoogte omdat bewonersbrieven van Rijkswaterstaat niet of onvolledig bezorgd zijn.

Bovengronds
Het gedeelte van de A9 ter hoogte van het Cisco-gebouw tot aan Kantershof komt ondergronds en gaat van 6 naar 11 rijbanen. Precies bij Kantershof komen de rijstroken de tunnelmond uit. Aan de zijkanten komen zes meter hoge schermen die tot over de Weespertrekvaart gaan en daarna langzaam naar beneden ‘afgebouwd’ worden. Er komen fiets- en wandelpaden parallel aan deze kant van de A9. Ongeveer na de wijk Laag-Kouwenoord kun je dan de weg (het tunneldak) oversteken. Ook kun je te voet of met de fiets de brug over de Weespertrekvaart oversteken.

Afgesloten pad
Voorlopig is het zo dat er jarenlang veel overlast en lawaai zal zijn. Het Geerdinkhofpad (fietspad naar de Gaasperplas) zal al snel worden afgesloten, eind maart, begin april. De oude onderdoorgang van Laag-Kouwenoord naar de Gaasperplas (bij het Planetarium) is al jaren afgesloten. Dit omdat de projectontwikkelaar van Karspelhof II geen toestemming geeft voor een pad en bruggetje aan deze kant van de A9. Recreanten die straks naar de Gaasperplas willen, moeten via de Provincialeweg of helemaal via Kelbergen.

Rijkswaterstaat wil de komende tijd de communicatie met de omwonenden uitbreiden met een digitaal platform. Op de voorlichtingsavonden konden geïnteresseerden zich opgeven voor speciale nieuwsbrieven. Natuurlijk houdt de redactie van uw buurtwebsite u ook op de hoogte. Zie hieronder voor enkele foto’s van de vrijdagavond.

Zie voor meer info over de planning deze site van RWS. [nggallery id=71]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *