Uitgaven Masterplan 2021 en 2022

Op de agenda raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling (SO) van 27 sept 2023 staat als punt 7 een Ter Kennis name (TKN) document waarin de wethouder op 7 september 2023 de raad informeert over de bestedingen die zijn gedaan voor/door Masterplan Zuidoost in 2021 en 2022. https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/13131552/1/09012f9780dca489

Daarin als volgt:

Besteding 2021 – Visievorming, organisatiebuilding en een werkzame alliantie In 2021 wordt van de beschikbare middelen van € 3,75 miljoen ruim € 3,33 miljoen besteed. De onderbesteding van circa € 420K wordt toegevoegd aan het budget van 2022. 

Besteding 2022 – uitbouwen programma-organisatie en opstarten initiatieven

In 2022 bestaan de beschikbare middelen uit de eerder genoemde € 3,75 miljoen aangevuld met €421K vanuit de onderbesteding van 2021 en € 750K vanuit rijksmiddelen. Dit laatste bedrag is specifiek bedoeld ten behoeve van het verder neerzetten van de programma-organisatie.

Van het totaal van €4.896K wordt in 2022 €3.824 besteed. De onderbesteding bedraagt daarmee €1.071K in 2022. Deze onderbesteding komt voort uit

1) het voortduren van initiatieven in 2023, waarbij de gelden in 2022 begroot zijn, maar niet volledig uitgegeven in dat jaar en

2) het niet doorgang vinden van initiatieven door gebrek aan personele capaciteit. De onderbesteding wordt toegevoegd aan het budget van 2023.

+++++

Deze pagina / categorie  ”Masterplan ontwikkelingen” op de website www.1104enzo.nl wordt zuiver als dienstverlening aan de community van Zuidoost aangeboden om iedereen zo veel mogelijk gelijkmatig van informatie te kunnen voorzien.

Het is niet dat we met de organisatie van ontwikkelingen van doen hebben, ons bereikten vragen dat niet iedereen gelijkmatig op de hoogte zou zijn, of in ieder geval niet er ergens een plek is online waar het gewoon allemaal staat wat er gebeurt. Daar willen we als redactie bij helpen.

Meer lezen over de ontwikkelingen van Masterplan Zuidoost van de afgelopen periode? kijk dan op https://1104enzo.nl/category/actueel/masterplan-zuidoost-ontwikkelingen/

Meepraten over ontwikkelingen? Er is een appgroep, lid worden kan via de link www.bit.ly/praatmeeovermasterplanzuidoost

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *