‘Tunnelpark’ deels open in september

In maart en april hebben inwoners, ondernemers en organisaties uit Zuidoost meegedacht over de invulling van het park op het dak van de Gaasperdammertunnel. Van alle wensen, ideeën en soms al concrete plannen heeft PLYGRND.city een rapport gemaakt. De gemeente is aan het werk om met deze opbrengst een park te maken. Een eerste ruimtelijke schets van het park is klaar. In het rapport van PLYGRND.city lees je wat er is opgehaald. Bekijk het plan en geef een reactie.

De online sessies, gesprekken op straat en ingestuurde ideeën van scholieren hebben allerlei inzichten opgeleverd. dat is vertaald tot een gemeenschappelijk gevoel over het park. Het mag een plek zijn waar iedereen zich welkom voelt, kan genieten van de natuur én waar ook iets te beleven valt, zonder dat dat dan weer tot overlast leidt. Daarnaast is de opbrengst in onderwerpen ingedeeld. Er zijn wensen over groeninrichting, kunst en cultuur, sport en bewegen en stadslandbouw.

Een naam voor het park

Over de naam werd verschillend gedacht. Er zijn meer dan 200 voorstellen voor namen ingediend. Van de meest genoemde namen is een lijst van 10 namen gemaakt. Na een stemronde kwam daar een top 3 uit:

  • Tunnelpark
  • Gaasperpark
  • Ubuntupark

Na een check bij de namencommissie liggen deze 3 namen nu bij de stadsdeelcommissie die op haar beurt het college adviseert.

Het parkontwerp

Op basis van de thema’s is er een indeling van de parkvelden gemaakt. Ook komen bij de basisinrichting van het park extra voorzieningen. In het ontwerpboek voor het park zie je hoe dat er ongeveer uit gaat zien. Daarnaast is er voor het park een groenbrochure gemaakt. Daarin staan alle bomen en planten die in het park komen. Vraag de brochure aan (deze is te zwaar voor de website) en stuur je reactie op het parkontwerp naar tunnelpark@amsterdam.nl.

Meedenken over stadslandbouw en kunst & cultuur

Nog niet alle ideeën hebben een plek gekregen in het park, vooral de onderwerpen stadslandbouw en kunst en cultuur. Hiervoor komt een Parkmakersgroep. Wanneer je actief wilt meedenken en iets wilt doen, meld je dan hiervoor aan via tunnelpark@amsterdam.nl.

Bestuurlijke besluitvorming

Het voorstel voor het park wordt voorgelegd aan het dagelijks bestuur, de stadsdeelcommissie en het college. Als het college akkoord is met het ontwerp en de kosten die nodig zijn voor de aanleg, dan start de uitvoering.

De besluitvorming hiervoor start in september 2021 en is waarschijnlijk eind november of begin december 2021 afgerond.

Opening park

Het park gaat in september al voor een deel open. Dan draagt Rijkswaterstaat het park over aan de gemeente en komt er beplanting en inrichting. Sommige delen van het gras moeten dan nog groeien voordat men erop mag lopen. Hoe snel bewoners erop kunnen is afhankelijk van de natuur. Het parkmaken gaat in september ook van start. Als alles goed groeit en bloeit, gaat het park in de zomer van 2022 officieel open.

Ter hoogte van het Nelson Mandelapark en het Centraal Park Gaasperdam, het zg. hart van het park, staat ontmoeten centraal. Er komt een soort van atrium voor kleinschalige activiteiten en wat horeca (bijv. een foodtruck of een terras op het dienstengebouw). Het is allemaal nog niet heel concreet vastgelegd. Vanuit de Klankbordgroep Burgerparticipatie Tunneldak (van januari tot juni 2021) heeft AGG-voorzitter Lony Wesseling, met twee andere bewonersvertegenwoordigers, sterk de aandacht gevraagd voor de geluidsoverlast die bewoners kunnen ondervinden van activiteiten op het tunneldak. Daar zal rekening mee worden gehouden.

De nieuwe Parkmakersgroep heeft als taak de nog open plekken in het tunnelpark in te vullen. Het is de bedoeling dat actieve bewoners ook in deze groep aanschuiven om bijv. stadslandbouw en sport- en spelactiviteiten vorm te geven. Er komen geen sportverenigingen voor voetbal, hockey etc., daar is het dak te smal voor.

Het Tunnelpark is meer dan 2 kilometer lang, maar slechts tientallen meters breed. Het wordt door zijn ligging in drie zones verdeeld. Het centrale deel als verbindend element in de Parkenwig (Nelson Mandelapark – Centraal Park Gaasperdam en de Gaasperplas) en de Oost-Westelijke delen ingesloten tussen de woonbuurten K-buurt – Nellestein en de H-buurt en Holendrecht.

Foto: Jan Wesseling

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *