Tunneldak: gras en bomen

Voor de inrichting van het tunneldak van de Gaasperdammerweg A9 is een Groeninrichtingsplan opgesteld. De basisinrichting bestaat uit gazon, bloemrijke graslanden en minimaal 1500 bomen. Dit blijkt uit de notulen van een informatiebijeenkomst van 11 februari in Buurthuis Gein over de groeninrichting van het tunneldek.

Volgens Eric Mackay, projectmanager Overkluizing A9 bij het stadsdeel, wordt het dak op meerdere plaatsen bereikbaar gemaakt voor het publiek, onder andere bij het centrale dienstgebouw. Dit dienstgebouw staat bij de nog te realiseren rotonde Gooiseweg. Recent is overeengekomen om de sleuven in het tunneldak voor de westelijke toe-en afrit over een extra lengte van 25 meter te overkappen. Hier kunnen pleintjes voor het publiek komen, bijvoorbeeld om naar de auto’s die hier de tunnel in-en uitrijden, te kijken.

Mackay geeft verder aan dat er een verbinding komt met het Bijlmerpark via een langzaamverkeerbrug. Deze brug is toegankelijk voor fietsers, voetgangers en mindervaliden.

Uit antwoorden op gestelde vragen blijkt dat het fietspad Reigersbospad verdwijnt. Evenals dus het Kantershof-fietspad naar het Gaasperpark. De doorgaande fietsverbinding verschuift iets richting Huntum (zuidwestwaarts). De omgeving blijft groen en het padenpatroon in het Bijlmerpark blijft gehandhaafd.

Niveau tunneldak
Het tunneldak komt 2,5 meter lager te liggen dan de hoogte van de huidige Gooiseweg.  De Gooiseweg zelf zal uiteindelijk dus ook 2,5 meter zakken.

Ter hoogte van de overparking (middengedeelte van het tunnelpark) komen zitelementen op de rand van het dak. Het middengedeelte van het park wordt wat formeler ingericht. Dit om ruimte te bieden aan kleinschalige activiteiten. De gemeente zal er op toezien dat er geen grootschalige evenementen plaatsvinden. Dit was als wens van de bewoners naar voren gekomen in een eerdere bijeenkomst. Bovendien legt Rijkswaterstaat beperkingen op aan wat er allemaal op een dergelijke constructie mag, zodat concentratie van grote groepen mensen wordt voorkomen.

Voortgang
De aannemer moet nog geselecteerd worden (gunning contract zomer 2014) en zal op zijn beurt het groenontwerp weer uitwerken naar een definitief ontwerp. Tot enkele maanden voor de uitvoering heeft de gemeente de mogelijkheid om wijzigingen in het ontwerp aan te brengen. Eind 2020 is de geplande oplevering. De werkwegen langs het tracé zullen het jaar daarop (2021) verwijderd worden. Het is de bedoeling dat de tunnel gefaseerd, segment voor segment, wordt opgeleverd. Tijdens de realisatie van de tunnel, deels ter hoogte van en deels ten zuiden van de huidige A9, blijven twee keer drie rijstroken open voor verkeer (gelijk aan de huidige capaciteit).

De dreven (wegen) krijgen in 2014 een groot onderhoudsbeurt.

Metro
Tijdens de werkzaamheden blijft steeds een spoor van de metrolijn beschikbaar .

Volg het proces op: http://www.zuidoost.amsterdam.nl/woon-leefomgeving/gaasperdammerweg-a9

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *