Tunneldak A9 verrijkt met zonnepanelen

Met enige vertraging is op 5 juli 2020 het eerste deel van de 3 km lange landtunnel Gaasperdammertunnel feestelijk geopend. Vanaf nu is de buis vanaf knooppunt Diemen richting knooppunt Holendrecht geopend. In de toekomst komen er 2 x 2 rijstroken met een wisselstrook. Ook worden er afslagen gecreëerd (in de bovengrondse gedeelten) voor de S111 (Muntbergweg) en de S112 (Gooiseweg). In de afgelopen periode zijn door Rijkswaterstaat op het oostelijke deel van het tunneldak (aan ‘onze’ kant) 5246 zonnepanelen geplaatst, nodig voor stroomvoorziening van de verlichting, ventilatie, matrixborden, en camera’s in de tunnel.

Vanwege extra lange kabellengtes moeten er andere omvormers toegepast worden in de 800 volt range.

Onze correspondent Aimee Cox was aanwezig bij een Vinger aan de Pols (VAP) overleg op 29 juli 2020, waar ideeën voor het tunneldak werden besproken. Een van de aanwezigen wilde graag steun voor haar wens om zelfbouwkavels aan de zuidzijde van het park te creëren. De manager gebiedsontwikkeling Gaasperdam, die namens de afdeling Grondzaken van de gemeente Amsterdam aanwezig was, gaf aan dat er nog geen concrete bouwplannen zijn bij de Gaasperdammerweg.

De heer Oei van Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) en Greennest, die in 2016 in samenwerking met Brouwerij en Proeflokaal Kleiburg, een tijdelijke invulling heeft gegeven aan de locatie tussen het voormalige Cisco kantoor en Ikea (bij de kantorenzijde van de Karspeldreef) deed kort een voorstel voor een voedselbos op het tunneldak.

Rijkswaterstaat hield een presentatie waarin de werkzaamheden van de afgelopen periode en de komende periode werden toegelicht. Zo zal vanaf 24 augustus 2020 de afrit S112 worden opengesteld. En vanaf eind september 2020 wordt de rijbuis richting Diemen opengesteld, waarbij de op/afrit voor lokaal verkeer eind november 2020 gereed zal zijn. Hiermee zijn de tunnelbuizen dan klaar.

Bij Huntum is al een begin gemaakt met de drainagelaag voor het park en de helft van de grond is aangebracht. Er wordt voor wat betreft de voorbereiding van het park gewerkt van west naar oost. Het werk aan het park op het tunneldak zit erop voor Rijkswaterstaat als overal een drainagelaag en een grondlaag is aangebracht. Foto (impressie): Metropoolregio Amsterdam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *