Taakverdeling Dagelijks Bestuur ZO

Het dagelijks bestuur van Zuidoost bestaat uit Tanja Jadnanansing (PvdA, voorzitter), Dirk de Jager (GroenLinks) en Jakob Wedemeijer (SP). De portefeuilleverdeling vind je verderop in dit bericht.

De stadsdeelcommissie bestaat uit door bewoners gekozen personen uit volksvertegenwoordigers uit de buurten. De stadsdeelcommissie behartigt de belangen van bewoners en ondernemers en adviseert het dagelijks bestuur en het bestuur van de stad over wat er speelt in het stadsdeel of in een gebied.

Meer over de stadsdeelcommissie op de website van de Gemeente Amsterdam

 

Portefeuilleverdeling Dagelijks Bestuur:

Tanja Jadnanansing, voorzitter
Algemene Zaken
Openbare Orde & Veiligheid
Jeugd & Welzijn
Zorg & Maatschappelijk ondersteuning
Arbeidsmarkt & Werk
Communicatie (incl. gebiedscommunicatie)
Diversiteit & Discriminatie
Kunst & Cultuur
Sport & Recreatie

Dirk de Jager, vicevoorzitter
Economie (incl. markten)
Financiën
Gebiedsontwikkeling & Ruimtelijke Ordening
Duurzaamheid
Wonen
Monumenten & Archeologie
Gemeentelijk Vastgoed

Jakob Wedemeijer, vicevoorzitter
Openbare Ruimte , Groen & Parken
Verkeer, Vervoer & Parkeren
Milieu
Afval
Waterbeheer

Gezamenlijk

Inspraak, Initiatief en Participatie
Subsidieverlening
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *