Stadsdeelcommissie geeft positief advies over Toekomstplan Gaasperplas

De stadsdeelcommissie Zuidoost adviseert het dagelijks bestuur van Zuidoost om te investeren in de Gaasperplas voor het stadsdeel en voor de rest van Amsterdam. Daarbij adviseert de commissie wel om voorwaarden aan het Toekomstplan Gaasperplas te verbinden. De stadsdeelcommissie stelt in haar advies het volgende.

Het park rond de Gaasperplas zal met het nieuwe plan weer klaar zijn voor de toekomst. De natuurwaarden blijven beschermd en ook omwonenden, jong en oud, kunnen blijven genieten van de mooie natuur en ontsnappen aan de alledaagse drukte van de stad.
Voorwaarden
De stadsdeelcommissie adviseert een aantal voorwaarden om te waarborgen dat het park ook in de toekomst een mooie plek wordt en blijft voor mens en dier. Een aantal van die voorwaarden:

-Zorgvuldig omgaan met de status van NNN-gebied in Toekomstplan Gaasperplas en de resultaten van de onderzoeken naar geluid, bodem en ecologie af te wachten. Tot die tijd geen ingrepen te laten plaatsvinden die in strijd kunnen zijn met de adviezen uit de onderzoeken.
-Alvast een verkeersbesluit rond het weren van brommers indienen, vooruitlopend op de vaststelling Toekomstplan Gaasperplas.
-Om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn als ‘stadspark’ en het zo beheren in plaats van als ‘recreatiegebied’. En wat dat betekent voor de kosten en mogelijkheden van behoud en verbetering van ruimtelijke en natuurlijke kwaliteit, op de lange termijn.
-Om meer aandacht te hebben voor de Floriade-elementen.
-Om de veiligheid in het park mee te nemen als onderdeel van de inrichting van het park.
-Om de monumentale bomen van Zuidoost op te nemen in het register Monumentale bomen van Zuidoost.
-Om duidelijke herkenningspunten in het park te plaatsen zodat bij calamiteiten/ongelukken de slachtoffers en de hulpdiensten direct de plaats kunnen benoemen en weten te vinden.
-Om voldoende fietsparkeerplekken bij alle entrees te plaatsen.
-Om oplaadpunten voor scootmobielen te maken en zo de toegankelijkheid voor mindervalide bezoekers te vergroten.

Volledig advies stadsdeelcommissie
Bent u benieuwd naar het volledige advies van de stadsdeelcommissie en wat zij constateerden? Lees dan: de advies memo

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *