Stadsdeel in 2012 en Nieuwe Stijl

Stadsdeelvoorzitter Tjeerd Herrema blikte vorige week terug op 2012 en keek vooruit naar het laatste ‘volle bestuursjaar’. Enkele fragmenten uit zijn speech. Herrema contstateerde dat de veiligheidsindex van Amsterdam ZO was verbeterd. Het veiligste stadsdeel. Ook was het een turbulent jaar; de bestuursproblemen waren hevig. In Gein werd de 800.000ste Amsterdammer geboren: Alex. De tegenstelling autochtoon-allochtoon staat niet meer centraal. Op de afgelopen Bewonersdag zei iemand: ‘Niet allochtoon of autochtoon; maar alle tonen.”  Integratie maakt plaats voor participatie. ZO scoort ook goed op dienstverlening en zo zijn er meer successen, maar dit biedt garantie voor de toekomst. Komende jaren worden niet makkelijk; creatief met minder geld.
Er volgt het laatste volle bestuursjaar; het jaar van resultaat. Met betere voorzieningen; winkelcentrum Gein en Holendrecht West worden opgeknapt en Hoekenrode wordt ingericht met horeca. Scholing, inkomen en werkgelegenheid, ze zullen veel aandacht krijgen. Er komen nog 1000 bomen bij voor de versterking van de natuurwaarde van ZO, het Diemerbos wordt afgemaakt.
Door de bezuinigingen en het nieuwe stadsdelenstelsel dreigt een ietwat onzekere toekomst. De inzet van het stadsdeelbestuur zal zijn dat er een breed pakket aan taken bij de stadsdelen blijft om in te spelen op wat lokaal leeft. Zeggenschap heeft pas zin als er wat te kiezen valt. Het stadsdeel nieuwe stijl biedt ook kansen voor nieuwe directe vormen van bewonersparticipatie en sturing.

Lees de hele speech van Tjeerd Herrema.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *