Stadsdeelcommissie over participatie beleidskader

Participatie is altijd al een ding in Zuidoost geweest, en dit stadsdeelbestuur heeft er vanaf hun aantreden extra aandacht aan gegeven. Zo hebben bijvoorbeeld destijds alle 3 de bestuurders het onderwerp ‘participatie’’ in hun portefeuille genomen.

26 aug 2021 passeerde redelijk ongemerkt, snel, en met voltallige instemming een stadsdeelcommissie (SDC) advies over het participatie beleidskader dat in de stad voorligt

Met in hun advies een aantal voor Zuidoost revolutionaire zinnen zoals:

‘De al reeds betrokken mensen, worden niet als ‘usual suspects’ gezien, maar serieus benaderd als betrokken en bezorgde burgers.’

‘Voordat het participatietraject van start gaat wordt er goed gekeken naar wat er al is in de buurt (aan kunde, resultaat en potentie) is, hiermee rekening houdend geeft het bestuur aan welke rol de bewoners krijgen’

‘De buurt(organisaties) kunnen en mogen hier bezwaar/actie tegen maken/voeren, bijv. om aan te geven dat er wel degelijk sprake is van een buurt organisatie(potentie) en/ of dat ze voldoen aan criteria ‘voor erkenning van de buurt(organisaties)’

‘Behoud van participerende bewoners en vertrouwen in de overheid is van wezenlijk belang, dat vraagt om continuïteit en borging van de financiële middelen.’

Maatwerk is nodig, de overheid kan het niet altijd leveren, schakel dan de buurt zelf in, staat er o.a.

‘Zie de buurt(organisaties) als een aanvulling op de ambtelijke organisatie, die maatwerk en kennis kan bieden, die bij de organisatie ontbreekt.’

 

‘bij evaluaties moeten juist  onvolkomenheden, slordigheden, systeem obstakels, gebrek aan capaciteit, kunde en competenties in worden genoemd, van alle partijen, bewoners, ambtenaren en bestuurders.’

Er is veel meer: voor het hele advies zie https://zuidoost.notubiz.nl/document/10456784/1/Advies%20SDC%20Beleidskader%20Participatie

In voorgaande SDC vergaderingen is er overigens wel degelijk uitgebreid over het onderwerp en voorliggend beleidskader gesproken.  Die discussie zijn terug te vinden op de webpagina van de stadsdeelcomissie https://zuidoost.notubiz.nl

Meer over participatie beleidskader vind u op https://www.amsterdam.nl/bestuur-en-organisatie/beleidskader-participatie/?utm_source=amsterdam.nl&utm_medium=internet&utm_campaign=participatiebeleid&utm_content=redirect

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *