Samenspel Excellente School

HET PREDICAAT EXCELLENTE SCHOOL IS TOEGEKEND AAN BASISSCHOOL SAMENSPEL. Het certificaat werd vanmorgen uitgereikt door de Amsterdamse wethouder van Onderwijs, Jeugd en Diversiteit Simone Kukenheim.  Alida Oppers, de directeur generaal primair- en voortgezet onderwijs van OCW was eveneens aanwezig bij dit feestelijke moment op het schoolplein van de Samenspel-vestiging op Kantershof.
´We hebben hem!´roept directeur Marijke van Amersfoort vol vuur, ´het hele team van Samenspel, ouders en alle collega’s van Bijzonderwijs zijn super trots en zien het predicaat als een prachtige erkenning.´ De enthousiaste leerlingen kregen door juf Margreet uitgelegd wat het allemaal precies inhoudt.
Samenspel is dit jaar de enige reguliere basisschool van Amsterdam die het predicaat excellente school uitgereikt krijgt.

Jury oordeel
Samenspel heeft Pedagogische tact als excellentieprofiel. Voor Samenspel is pedagogische tact de centrale gedachte van waaruit ze werkt. De jury heeft  gezien dat er daaromheen nog verschillende andere kwaliteiten zijn waar de school zich in onderscheidt. Zoals het muziekprofiel, Gezonde School en de focus op taal.
Samenspel realiseert dit alles door een lerende organisatie te zijn die bewust goede resultaten wil behalen. Zo heeft Samenspel de afgelopen drie jaar constante scores behaald die ruim boven het landelijk gemiddelde liggen. Samenspel heeft volgens de jury een helder en relevant excellentieprofiel dat goed aansluit bij de leerlingenpopulatie.

Pedagogisch handelen
Op basisschool Samenspel hoort iedereen erbij. Zij sluiten niemand buiten. De school heeft dit mission statement bedacht tijdens het traject Pedagogische tact. De school is ruim drie jaar geleden daarmee begonnen, omdat ze als school naast de cognitieve ontwikkeling ook aandacht wil schenken aan de persoonsvorming en socialisatie van een kind.
Samenspel is een Vreedzame school, dit is een programma vooral gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Deze basisschool is vanuit de behoefte aan aandacht voor de sociale ontwikkeling van de leerling gestart met Pedagogische tact. Deze tact is gericht op de pedagogische omgang van de leerkracht met de leerlingen. Dat vraagt om openheid, beschikbaarheid, moreel bewustzijn en actief verantwoordelijkheid willen nemen voor de groei, het zich prettig voelen en de betrokkenheid van kinderen.
Het resultaat hiervan is een veilig en prettig pedagogisch klimaat en daardoor ook een positief leerklimaat.

Permanente aandacht voor kwaliteit
Een school wordt niet zomaar excellent. Het predicaat is een erkenning van ‘duurzaam georganiseerde kwaliteit’. Dat Samenspel zich een excellente school mag noemen is het resultaat van langjarige permanente aandacht voor kwaliteit, die met visie, inzet en betrokkenheid van directie en alle medewerkers op de school vorm krijgt.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *