Renovatie carports goed op dreef

Voor een stuk op de website over de renovatie van de carports hebben we op een zonnige dag afgesproken met Ruud Steltenpool, meewerkend voorman van West Friesland Dakbedekkingen. Hij staat op het dak van een carport, in de weer met een brander en bitumen*.

Beneden vertelt Steltenpool dat er al heel wat werk is verricht voordat de dakdekkers aan de slag kunnen. Eerst zijn de timmerlui geweest die een houten constructie hebben gemaakt zodat het regenwater weer naar de afvoergoten in het midden van de daken kan terugstromen.

Daarna komen de mensen van Van Wylick uit Noord-Brabant met isolerende mortels. Dit is materiaal op basis van cementgebonden, gerecyclede eps-korrels. Het is veel lichter dan gewoon cement. Met een laser wordt bekeken of het afschotpercentage goed is aangebracht. Met afschot wordt bedoeld dat het dak licht schuin afloopt, zodat het water kan wegstromen. Na het aanbrengen van een ‘primer’ komen de dakdekkers aan de beurt.

Proefopstelling
Om te beginnen is er in Kantershof een proefopstelling gemaakt. Er zijn toen nog kleine aanpassingen aan het concept gedaan. Constructief Bouwadvies in Amstelveen heeft een analyse van de problemen gemaakt en mogelijke oplossingen aangedragen. Oorspronkelijk liep het hemelwater weg via een goot in het midden van het betonnen dak. De daken worden gedragen door T-vormige consoles, die in de loop der tijd zijn gaan doorzakken. Hierdoor liep het hemelwater juist naar de zijkanten van het dak. In het recente verleden zijn deze ‘afvoeren’ afgesloten, maar is de oorzaak niet verholpen.

Verzakking
In het beton zitting scheurtjes die gedicht worden. Aan de zijkanten van de daken komen aluminium afvoeren, als extra optie voor het geval de gewone afvoeren dicht zitten of overvol raken. Het beton wordt hersteld en de scheurtjes gedicht.

De bedrijven die aan de renovatie van de carports werken zijn blij met het huidige droge weer. Met regen en vorst kunnen zij niet vooruit. Gemiddeld rekenen zij op een dag verlies per week vanwege het weer. De volgorde waarin de carports aan de beurt komen is nogal willekeurig en hangt van het weer af. Volgens de planning duurt het project vier maanden. Steltenpool denkt dat dit gehaald gaat worden. Dan zou in 2014 iedereen weer droog in de auto kunnen stappen.

Dertig carports
Er zijn in Kantershof dertig carports met 660 parkeervakken. De totale oppervlakte is 8.325 m2. Als de renovatie klaar is kan op de onderhoudskosten jaarlijks ongeveer 10.000 euro worden bespaard. Voor de komende 25 tot 40 jaar zouden de carports dan deugdelijk zijn. De redactie van de website wenst de werklui een droge en vorstvrije herfst en winter toe.

Zie ook: www.carports-kantershof.nl

*Bitumen is een vloeistof die van nature voorkomt in ruwe aardolie. Bij omgevingstemperaturen heeft bitumen de eigenschappen van een vaste stof, maar fysisch is het een vloeistof. Bij hogere temperaturen neemt de vloeibaarheid toe. Bitumen is een belangrijk bestanddeel van asfalt en wordt als zodanig toegepast in wegverhardingen, als dakbedekking en als geluidsisolatie. Bron: wikipedia.

 

 

 

Eén reactie op “Renovatie carports goed op dreef”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *