Rapporten participatie K-buurt zijn af!

Op dinsdag 6 november bieden de universiteiten HvA en UvA de eindrapportages van de onderzoeken over het K-midden participatietraject aan het Dagelijks Bestuur van Zuidoost aan. Dit is op Klieverink 73 in de avond en begint om 19.30 uur. Ook u bent welkom om daarbij te zijn.

Het is een lang proces geweest. De eerste acties en plannen om een goed, bruisend en kloppend hart te krijgen voor onze K buurt dateren al van 2001, met veel inzet en vasthoudendheid sindsdien van o.a. Henk van den Belt en velen met hem.

In 2016 ging HartvoordeKbuurt de straat op tegen het ontwerp bestemmingsplan wat uitging van bebouwing, en ‘’invulling van kavels’’ ipv ”leefbaarheid” als uitgangspunt te nemen. Voor die ommekeer kregen ze in de politiek de handen op elkaar. Toch volgde een participatie-traject waarin die uitgangspunten niet herkend werden. We mochten de plannen van de ambtenaren aanvullen, maar het waren niet plannen van de buurt, aangevuld met expertise van de ambtenaren, die we aan de gemeenteraad zouden kunnen en willen voorleggen.

Uiteindelijk werd de buurt twee opties geboden om uit te kiezen, maar het waren allebei nog steeds variaties op hetzelfde thema: een ‘’stadstraat’’ van stadsblokken. Het invullen en ontwerp van de openbare ruimte rondom het metrostation werd in tijd naar voren ‘’doorgeschoven’’ , ipv als uitgangspunt te worden genomen.

Het participatie-model was nog steeds gebaseerd op ‘’de overheid stelt een vraag en kijkt wie er naar voren stapt’’ (wat altijd een zelfgeselecteerd publiek is, en in Zuidoost hele bevolkingsgroepen op achterstand zet) in plaats van ‘’breed luisteren’’ en ‘’diep luisteren’’ en ‘’zelf-organisatie bevorderen’’

Februari 2018 riepen we daarom de buurt op geen keuze te maken tussen de 2 geboden gebouw-varianten, een participatie-staking dus. Met minder dan 200 uitgebrachte stemmen na 5 dagen ‘’polling’’ op een populatie van > 5000 voordeuren in de Kbuurt mag die actie zeer succesvol genoemd worden. Er is geen draagvlak voor de huidige plannen en het toegepaste proces past een mutliculturele buurt als de onze niet.

Dit heeft de overheid wakker geschud.

Sindsdien zijn vele gesprekken, o.a. onder begeleiding van !WOON, gevoerd om de werelden van bewoners en ambtenaren dichter bij elkaar te brengen. Daar zit echt enorme verbetering in. Ongetwijfeld ook aangewakkerd door de nieuwe politieke wind in de stad sinds de verkiezingen maart 2018. Door stadsdeel werd een onderzoek omtrent de participatie traject / -staking aanbesteed bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Omdat we ons niet herkenden in de onderzoeksopdracht, werd door de Universiteit van Amsterdam (UvA) en onderzoeksconsortium R-Link een onafhankelijk, want niet door een van de partijen betaald, onderzoek ingesteld, in de vorm van een totaal openbare publieke hoorzitting over participatie: ‘’Werkt participatie wel en werkt het voor iedereen evenveel?’’

Beide onderzoeken zijn nu klaar. Dinsdagavond 6 nov 2018 worden ze aangeboden aan Dirk de Jager van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuidoost. De HvA organiseert de avond.

Inloop 19.00 Aanvang 19.30, einde 21.30. Een aanmelding bij de HvA ( n.j.schmitz@hva.nl / 06 – 215 55 040 ) wordt zeer op prijs gesteld want het aantal zitplaatsen is beperkt.

INFORMATIE voor de dinsdag avond 6 nov 2018 specifiek

Agenda van de avond 6 nov 2018:  http://bit.ly/agenda6nov2018

Bevindingen HvA onderzoek (Staat open voor ‘’opmerkingen’’):  http://bit.ly/evaluatierapportHvAkmiddenparticipatie

Bevindingen UvA onderzoek ‘’(Staat open voor ‘’opmerkingen’’):  http://bit.ly/bevindingenUvAkmiddenparticipatie

We proberen in de komende week reacties in te zamelen/ te formuleren / te delen in. (Staat open voor ‘’Meekijken/meeschrijven’’):  http://bit.ly/reactiesonderzoekenaanbevelingenen

Meer informatie algemeen:

Video van opzetbijeenkomst 13 april 2017 op stadsdeel:  https://youtu.be/cpHMeeiiHjE

‘’Vanwaar die staking’’:  http://bit.ly/vanwaarstakingkbuurt

Eerste indrukken van de Participatie hoorzitting op die dag 8 sept 2018 gedeeld vanuit Panel:  http://bit.ly/1stebevindingenparticipatiehoorzitting

De hele folder over het traject K-midden vanaf 2016 ( groen en grijs door elkaar), staat online gedeeld met de buurt op:  www.bit.ly/KpleinOpslag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *