Presentatie bouwplannen K-buurt

Vorig jaar is de participatie over de vernieuwing van projectgebied K-midden (het gebied rond de Karspeldreef dat het hart vormt van de K-buurt) gestart. Naast een levendig plein, komen hier ook woningen en voorzieningen bij. De bewoners hebben op meerdere momenten ideeën, tips en wensen meegegeven en er zijn flink wat bijeenkomsten geweest met het adviesteam. Veel van de wensen en ideeën zijn gehonoreerd in het nieuwe stedenbouwkundige ontwerp voor de buurt. Aan de hand van alle wensen zijn twee varianten gemaakt waar de bewoners hun stem op uit kunnen brengen.

Op woensdag 21 februari zijn alle bewoners van de K-buurt van harte welkom in de Bonte Kraai voor de presentatie van de twee ontwerpen. Deze slotbijeenkomst start om 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur) met een presentatie van de stedenbouwkundigen. Daarna is het de beurt aan de buurt om te stemmen en nog laatste tips mee te geven, We hopen dat zoveel mogelijk bewoners hun stem uitbrengen, want dan is het gekozen ontwerp ook echt de keuze van de buurt!

Ook online stemmen
Voor bewoners die niet naar de presentatie kunnen komen, zijn er andere manieren waarop zij hun voorkeur kunnen aangeven:online via www.participatie-kmidden.nl (van woensdag 21 februari 20.00 uur t/m maandag 26 februari 20.00 uu of op straat: tussen 21 februari en 26 februari is het projectteam in de K-buurt een aantal keren met een  ‘mobiel stembureau’ in de buurt te vinden.

Na de stemming worden het plein en het gekozen ontwerp aan de hand van de laatste tips verder uitgewerkt in een uitgebreid plan dat daarna wordt voorgelegd aan het gemeentebestuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *