Oplossingsgerichte pestaanpak

opa400OPA HELPT TEGEN PESTEN. Hoeveel scholen ook doen aan preventie, pesten is van alledag. Op basisschool Wereldwijs halen ze OPA erbij: de Oplossingsgerichte PestAanpak. Als er toch pestincidenten zijn, dan wordt eerst onderzocht of er genoeg aan preventieve is gedaan en of het programma van De Vreedzame School (nog) wel goed wordt uitgevoerd. En soms is er meer nodig. Ook worden met name populaire leerlingen erbij betrokken als ‘verdedigers’. Is er meer nodig dan hanteert de school de OPA-methode die goed past bij de uitgangspunten van De Vreedzame School.

De aanpak bestaat uit een aantal achtereenvolgende gesprekken tussen een leerkracht en leerlingen. Eerst met de gepeste leerling alleen. Vervolgens met een zorgvuldig samengestelde groep leerlingen, inclusief de pester(s).
Dit is de groep die voor verandering en steun gaat zorgen.
Belangrijke elementen van de aanpak zijn: geen schuld, verwijten of straf. Uitgangspunt is het goede in ieder kind. Empathie wordt aangemoedigd en iedereen is verantwoordelijk. Het is positief en daardoor echt oplossingsgericht en de pester krijgt de kans zijn of haar gedrag te veranderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *