Open Air: Parc Closed

OPEN AIR GAASPERPARK CLOSED Op zaterdag 4 en zondag 5 juni wordt voor de zesde keer muziekfestival ‘Amsterdam Open Air’ georganiseerd aan de Noordoever van de Gaasperplas, dat is aan de kant van onze wijk. Hierdoor is een (groot) deel van het park voor langere tijd niet toegankelijk wegens op- en afbouw. Morgen, vrijdag 27 mei, beginnen de opbouwwerkzaamheden voor het festival. De afbouw duurt uiterlijk tot en met donderdag 9 juni. Op bijgaande kaart staan de alternatieve fietsroutes en de afzettingen aangegeven. Voor de fietsomleiding wordt verzocht route ‘F’ te volgen. Deze route ziet u op het kaartje terug als een gele lijn.

Door o.a. het inzetten van verkeersregelaars, beveiliging in het buitengebied, duidelijke bebording van de omleidingen, het plaatsen van extra fietsenstallingen, plaszuilen en vuilnisbakken op de aan- en afvoerroute van het terrein probeert de organisatie de overlast zoveel mogelijk tegen te gaan.

Parkeren/vervoer

De festival bezoekers die met de auto komen parkeren dit jaar op het marktterrein onder metrohalte Kraaiennest. Er geldt een wegsleepverbod op het marktterrein, auto’s die op vrijdag, zaterdag en/of zondag worden aangetroffen zullen worden weggesleept. Om te voorkomen dat de bezoekers die met de auto komen in de buurt gaan wild parkeren worden op beide festivaldagen, 4 en 5 juni 2016, de 4 afslagen vanaf Langbroekdreef naar Nellestein, en twee afslagen vanaf de Kromwijkdreef naar de Klieverinkweg en de Kemangiestraat afgesloten voor festivalbezoekers tussen 11:00 – 19:00 uur.
Mocht u de betreffende doorlaatbrief zijn vergeten of krijgt u bezoek dat deze brief niet heeft, dan laten onze verkeersmedewerkers u ook door door middel van een postcodecheck. De organisatie moedigt bezoekers aan zoveel mogelijk gebruik te maken van het OV. Hiervoor worden extra metro’s ingezet. De piekmomenten op het station zullen op beide festival dagen liggen in de middag en aan het einde van de avond. Dat betekent dat het rond deze tijdstippen dus extra druk is bij het metrostation.

Geluidsoverlast

Tijdens het evenement, dat begint op zaterdag 4 juni 2016 om 12:00 uur en duurt tot 23:00 uur, wordt versterkt geluid geproduceerd op de verschillende podia. Op zondag 5 juni 2016 begint de muziek een uur later, namelijk om 13:00 uur en eindigt deze om 23:00 uur. Op de vrijdag voorafgaand aan het evenement, dus 3 juni 2016, zullen er tussen 16:00 uur en 18:00 uur korte soundchecks plaatsvinden. Daarnaast vindt er ook een korte soundcheck plaats op zaterdag 4 juni 2016 tussen 11:00 uur en 12:00 uur. Door gebruik te maken van geavanceerde geluidssystemen en door er in de opstelling rekening mee te houden, probeert de organisatie wij de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. Amsterdam Open Air heeft Westerveld Advies ingehuurd om gedurende de festivaldagen continu metingen te verrichten op en om het evenemententerrein en aan de gevels van omliggende woningen. Zij zien er op toe dat de geluidsnormen niet worden overschreden. Daarnaast zullen er ook geluidsmetingen worden verricht door de geluidsinspecteurs van het stadsdeel.

Camping Gaasperplas

Ook dit jaar zal een deel van onze bezoekers overnachten op camping Gaasperplas. In de avond en nacht van vrijdag 3 t/m zondag 5 juni 2016 wordt er een nachtprogramma aangeboden op de camping. Hierbij is natuurlijk met uw nachtrust rekening gehouden: ’s nachts geldt een vele malen lagere geluidsnorm dan overdag. Natuurlijk zal Westerveld Advies ook ’s nachts zijn controlerende taak uitvoeren.

Wanneer u (geluid) overlast ervaart kunt u tijdens de festivaldagen altijd contact opnemen met de Horeca Overlast Telefoon (HOT) telefoonnummer 020 421 4567, dag en nacht bereikbaar. Op werkdagen tussen 8.00-18.00 uur kunt u bellen met gemeentelijk telefoonnummer 14 020.

Meldingen en/of Klachten die tijdens het festival via telefoonlijn worden gemeld, worden geregistreerd en direct doorgegeven aan de festivalorganisatie en handhaving. Indien de klacht gegrond is, zal het worden verholpen. Voor overige vragen of klachten tijdens het festival kunt u contact opnemen met de organisator van het festival telefoonnummer 020 – 851 06 82.

Mocht u na de afhandeling van uw melding tijdens het evenement niet tevreden zijn, dan kunt u daarover een klacht indienen via de website van de gemeente Amsterdam: www.amsterdam.nl/klachten

Mocht u meer informatie willen of heeft u een specifieke vraag, dan kunt u een email sturen naar buurt@amsterdamopenair.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *