Open Air-festival: park deels dicht

Op zaterdag 2 en zondag 3 juni wordt voor de achtste maal het muziekfestival ‘Amsterdam Open Air’ georganiseerd aan de Noordoever van de Gaasperplas. Voor omwonenden betekent dit dat een deel van het park toegankelijk is, een deel minder toegankelijk is en het festivalterrein geheel ontoegankelijk is.

Bereikbaarheid park

Op vrijdag 25 mei beginnen de opbouwwerkzaamheden voor het festival. De afbouw duurt tot en met donderdag 7 juni. Gedurende deze periode zullen niet alle fiets- en wandelpaden in het park toegankelijk zijn. Op de kaart staan de alternatieve fietsroutes en de afzettingen aangegeven. Voor de fietsomleiding wordt verzocht route ‘F’ te volgen. Deze route ziet u op het kaartje terug als een gele lijn.

Voorzorgsmaatregelen overlast

De organisatie is zich ervan bewust, zo staat in de brief in aan omwonenden is bezorgd, dat het evenement voor overlast kan zorgen en probeert dit te beperken door o.a. het inzetten van verkeersregelaars en beveiliging. Door in het buitengebied duidelijke bebording van de omleidingen, extra fietsenstallingen, plaszuilen en vuilnisbakken op de aan- en afvoerroute van het terrein te plaatsen, streven wij ernaar de overlast zoveel mogelijk tegen te gaan.

De festivalbezoekers die met de auto komen parkeren dit jaar op de weilanden naast Boerderij Langerlust. Het terrein zal door hekken worden afgezet. Om te voorkomen dat de bezoekers die met de auto komen in de buurt gaan wild parkeren worden de 4 afslagen vanaf de Langbroekdreef naar Nellestein afgesloten voor festivalbezoekers tussen 11:00 – 19:00 uur.

Bezoekers worden gevraagd zoveel mogelijk gebruik te maken van het OV. Hiervoor worden ook dit jaar extra metro’s ingezet. De piekmomenten op het station zullen op beide festivaldagen liggen in het begin van de middag en aan het einde van de avond. Dat betekent dat het op deze momenten dus extra druk is bij het metrostation.

Tijdens het evenement, dat begint op zaterdag 2 juni om 12:00 uur en duurt tot 23:00, wordt versterkt geluid geproduceerd op de verschillende podia. Op zondag 3 juni begint de muziek een uur later, namelijk om 13:00 en eindigt deze om 23:00 uur. Op de vrijdag voorafgaand aan het evenement, dus 1 juni, zullen er tussen 16:00 en 18:00 uur korte soundchecks plaatsvinden. Daarnaast vindt er ook een korte soundcheck plaats op zaterdag 2 juni tussen 11:00 en 12:00. Door gebruik te maken van geavanceerde geluidssystemen en door er in de opstelling rekening mee te houden, probeert de organisatie de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. De door het stadsdeel opgelegde geluidsnormen mogen niet worden overschreden. Amsterdam Open Air heeft Westerveld Advies ingehuurd om gedurende de festivaldagen continu metingen verricht op en om het terrein en aan de gevels van omliggende woningen. Zij zien erop toe dat de geluidsnormen niet worden overschreden.

Camping Gaasperplas

Ook dit jaar zal een deel van de bezoekers overnachten op camping Gaasperplas. In de avond en nacht van vrijdag 1 t/m zondag 4 juni wordt er een nachtprogramma aangeboden op de camping. Hierbij is natuurlijk met uw nachtrust rekening gehouden want ’s nachts geldt een vele malen lagere geluidsnorm dan overdag. Uiteraard zal Westerveld Advies ook ‘s nachts zijn controlerende taak uitvoeren.

Contact

Mocht u toch veel hinder ondervinden van bijvoorbeeld het geluid dan kunt u tijdens de festivaldagen contact opnemen via het nummer 020-8510682. Mocht u meer informatie willen of heeft u een specifieke vraag, dan kunt u een email sturen naar buurt@amsterdamopenair.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *