Nieuwe verslaafdenopvang geopend

De 24-uurs opvang in Amsterdam Zuidoost van HVO Querido is officieel geopend. In het gebouw op de hoek van het Anton de Komplein en het Gulden Kruispad biedt zorginstelling HVO-Querido een slaapplaats en hulp aan daklozen en drugsverslaafden. De zorginstelling doet dit in samenwerking met Jellinek, GGD en Streetcornerwork.


In maart 2012 zijn de meeste bewoners – dak- en thuislozen uit Amsterdam Zuidoost, met een harddrugs-verslaving – al naar het gebouw verhuisd. De tijdelijke voorzieningen die aan de Elsrijkdreef en Flierbosdreef bestaan inmiddels niet meer.
De 24-uursopvang Zuidoost biedt een tijdelijke opvang voor 20 mensen, en een woonvoorziening voor langere tijd voor 30 mensen. Naast onderdak bieden de hulpinstellingen ook hulp bij een zinvolle dagbesteding, inkomen, medische zorg en veilig drugsgebruik.

Helft minder criminaliteit
In Amsterdam Zuidoost werkt het stadsdeelbestuur sinds 2003 samen met de gemeente Amsterdam, politie, woningstichting Rochdale, openbaar ministerie, GGD, HVO Querido en andere zorginstellingen.
De combinatie van hard optreden tegen overlastgevend gedrag en bieden van zorg, leidde de afgelopen jaren tot een forse daling van overlast. Zo is de drugsgerelateerde criminaliteit in het stadsdeel in de periode 2003 – 2011 met ruim 50% afgenomen.
En de cliënten zijn? Zij zijn tevreden.

Meer foto’s van de opvang .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *