Stadsdeel-georganiseerde Netwerkbijeenkomst BijlmerOost zorgt voor onrust bij bewoners

Bewoners hebben met verbazing en ongerustheid gereageerd op de uitnodiging die vanuit het gebiedsteam binnenrolde voor een netwerkborrel Bijlmer Oost op 17 maart , 18:00-20:00 in No Limit.

Het gevoel heerst dat er meer aan de hand is dan op het eerste gezicht lijkt. Reeds in 2020 werd gepleit, vanuit de ABCD gedachte (Asset Based Community Building) ‘’ doe niet voor een gemeenschap wat een gemeenschap zelf kan (leren) want daar wordt een gemeenschap sterker van’’, om dit soort zaken niet meer top down te organiseren.

Dat is dit jaar ook bijna gelukt.  Vele buurten van Zuidoost hebben, door goede onderlinge samenwerking, een netwerkbijeenkomst geregeld en gehouden. .https://1104enzo.nl/netwerkborrels/

De K-buurt hield een bijzonder succesvolle bijeenkomst op 19 januari, waar 100 mensen verwacht werden , maar ondanks slecht weer toch 200 mensen op kwamen dagen

Wat niet gebeurde was dat dit werd gefaciliteerd en gestimuleerd . Eind 2022 vroegen de buurtplatformen van Zuidoost aan stadsdeel wat steun voor deze door de buurten zelf georganiseerde bijeenkomsten, om begin januari 2023 te horen  dat dat er niet in zat.

De reacties dat stadsdeel nu zelf toch ook nog alsnog zelf aan de gang gaat lopen van verbazing, tot ongeloof, tot medelijden.  Het is stadsdeel gelukt om niet 1, niet 2 , maar alle 3  de buurtplatformen van Bijlmer Oost (de E, G en K-buurt) in rep en roer te krijgen.  Dat mag toch echt een uitzonderlijke prestatie genoemd worden. Dat er nu ineens wel geld is wanneer ambtenaren top down zelf iets bedenken en organiseren komt onwerkelijk over.  Vooral om dat het organiseren top down minder onschuldig is dan het lijkt .

Buurtplatform Hart voor de Kbuurt laat weten  wat dat effect is. Wat eerste orde prachtig lijkt ‘’prachtig  dan is er toch gewoon een extra feestje? Wat is daar mis aan?’’ een negatief tweede orde effect heeft, namelijk op dat wat er al is, de zelforganisatie van de buurt. Opmerkelijk dat als het onderwerp van de avond ‘’samenwerking’’ is, er dan langs de bestaande netwerken wordt gewerkt door als gebiedsteam een aparte onbekende nieuwe kerngroep van bewoners te formeren, in plaats van gebruik te maken van de samenwerkingen die bewoners al zijn aangegaan, en die te versterken. Zo wordt eerder onduidelijkheid, demotivatie, verwarring en verdeeldheid geschapen dan samenwerking versterkt.

Stichting !Woon, de onafhankelijke stedelijke organisatie die bewoners helpt zich te organiseren en o.a. ook bewonerscommissies ondersteunt, is ook kritisch dat dit de kar achter de wagen spannen is, tenminste als je doel is dat de samenwerking die er is in een buurt , versterkt wordt.

Of dat doel overal gedeeld wordt in alle delen van stadsdeel Zuidoost is natuurlijk een vraag die al langer ronddwaalt door de buurt

++++

In het kader van transparantie deelt Hart voor de K-buurt de hele conversatie over dit onderwerp met stadsdeel in https://bit.ly/outofthefogbuurtnetwerkborrels met daarin:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *